Vaddisznó

A Vaddisznó jegyében született Yin-tendenciájú típus, gyakran testes, izmos, közepes termetű. Arca kerek és komoly. Fizikai ellenállóképessége kitűnő, jó egészségnek örvend. Látszólag nyugodt, elmélkedő, aki folyton önmagával van elfoglalva. Viselkedése hullámzó, mivel hangulata a környezettől függ.

Önbizalma jó, mégis fél a kudarctól. Optimista, társaságkedvelő, szívélyes ember, aki tevékeny életet él, vállalkozásaiban gyakorlatias és hatékony.

A Vaddisznó eleme a Víz. A világegyetemre ható öt fő erő közül a Víz elem az, mely hideg, magába forduló jelleget, mitsem kreativitást kölcsönöz a szülöttnek. A Víz elemű Vaddisznó olyan mint az állóvíz, mely elrejti a mélység titkait.

Vaddiszno

A kínai horoszkóp minden egyes jegye közül a Vaddisznó a legbecsületesebb és legigényesebb lény. A hiedelem szerint a vaddisznó egy másik világból érkezett, ő a Paloták Ura. A magányosság vagy az életörömök szimbóluma. A nemtörődömség és a szenvedélyek megtestesítője. Hol ragyogón , hol sötét színekben megjelenő, nyugtalanító jelenség. Megfoghatatlan és magányos vad, hatalmas és ijesztő, a termést tönkre tevő állat, bujaságban fetrengő, megérthetetlen alak, mint a távoli erdők mélyén játszadozó fehér és fekete Vaddisznóról szóló, sötét legendák.

Nyugati kultúránkban a Vaddisznó baljós szimbólum. Általában a falánk és obszcén disznó képeként ötlik elénk, ami képtelen uralkodni szenvedélyességén. A vadállat, ami betör pusztítani a mezőkre a gyümölcsösökbe és szőlőkbe. A nemes Vaddisznó vagy a telhetetlen Disznó két megnevezés jól érzékelteti e szimbólum kétértelműségét. A vaddisznó különösen a nagy vadásznép, a kelták életében játszott fontos szerepet. Hatalmas kondákat tartottak fenn, a kanász-mesterség pedig egyik legfontosabb fok volt a társadalmi ranglétrán. A kelta mitológiában a disznó csodás állat. Mikor a gallok legyőzték őket és elűzték a dombokon túli szigetekre, a keltákat hét csodadisznó, egy másik világ teremtményei, táplálta, amiket minden este megettek, reggelre mégis mind újjászülettek, megmentve őket az éhhaláltól.

A nyugati legendákban a Vaddisznó szellemi hatalom jelképe. Vadászata, a halálba kergetése kifejezi, hogy a múlandó dolgok bekerítik, elpusztítják a nemes vad által szimbolizált szellem halhatatlanságát. Ázsiában, ezzel ellentétben, a kínai zodiákus Vaddisznó jegye a bátorság, a bőség, a nemes vonások szimbóluma. Valódi világát nyugati mentalitással aligha tudjuk elképzelni. Legkönnyebb a bozótosban rejtőzködő, a pocsolyában hempergő házidsznóval összehasonlítani, az ősszel vadászott vaddisznóval, amiket a téli ünnepeken gazdag lakomákon tálalnak fel. Ám ebből nem tűnne ki a vadállat karaktere, mely érthetővé tenné a kínai asztrológia szimbólumrendszerében szereplő Vaddisznó jegy jellegét. Japánban gyakran Vaddisznó jelépezi a háború istenét. Eredete abban a legendában gyökerezik, hogy egyszer egy pap meg akarta szerezni magának a császári trónt, de feltűnt egy háromszáz főből álló vaddisznócsorda, mely megfutamította.

A hagyomány szerint, ha a vaddisznó egyszer megmártózik a sárban, többé nem képes ellenállni a bujaság csábításának és élete végéig boldogan hempereg benne. E cseppet sem jó hírnév ellenére, a Vaddisznó jegy szülötte van annyira komoly, józan és bátor, hogy ne törődjék mások véleményével. A Vaddisznó kedves és jóindulatú, nem akar mást, mint békében élni. Természetében a veleszületett jóság, altruizmus, a tolerancia, megbocsátás és a harmónia keresése azzal az optimista világszemlélettel, azzal az emberiségbe vetett mérhetetlen hittel társul, hogy erényei révén megválthatja a világot. Nem csoda, ha ezt hamar észre veszik mások is, s ahogy a keselyű csap le a könnyű prédára, a Vaddisznó is a ragadozó vágyukat kielégíteni vágyó emberek áldozatává válik. Ezzel együtt, a naív, hiszékeny, gyenge akaratú, ostoba és hasonló jelzők nem felelnek meg a Vaddisznó valódi jellemének.

Az igaz, hogy altruizmusában még a leggonoszabb tettek mögött is az emberben rejlő isteni szikrát keresi, képes a másik helyébe képzelni magát, hogy jobban megértse és rátaláljon erre a parányi szikrára, melyet hite szerint minden embernek feltétlenül meg kell őriznie magában. Alantas világunkban a Vaddisznó az együttérzés ritka erényével rendelkezik, óvakodik bármily merev ítélkezéstól. A konfliktusok vitás megoldása helyett, habozás nélkül a kompromisszumot választaná. Persze, ezért gyávának bélyegzik meg, de... "hadd üvöltsenek a farkasok" és hagyjuk a Vaddisznót hinni egy jobb és szebb világban, a reményben, hogy végül csak neki lehet igaza: az emberek jók és megértők. Csakhogy túlzott jóhiszeműségében tévedhet is, és épp bűnözőt segít meg, melyért a törvény előtt kell felelnie s ott aligha számít a szívjósága.

A Vaddisznó annyira igazságszerető, hogy az szinte fanatizmusnak vehető, melyre fanatikussággal válaszolnak, ami veszélyes, mivel a nagylelkű Vaddisznó nincs híjján a bátorságnak. Különösen, hogy a Kutya jegy szülöttével ellentétben, ő nem a túlvilágon, hanem még ezen a földön akar boldogulni. A Vaddisznó kedves és érzékeny, segítőkész barát, aki keserves tapasztalataiból is képes levonni a tanulságot s továbbra is érzékeny marad mások szenvedése iránt. Persze, a Vaddisznó mégiscsak vadállat, jobb nem ingerelni, mert ha felébresztik, akkor tör-zúz-harap.

A Vaddisznó jegyű ember életútja

A kínai hagyomány szerinti négy korszaknak megfelelően, békés, biztonságban telő gyermekkorral kezdődik. Ífjúkorában érzelmi problémái adódnak, felnőttkorban családi viszályokba keveredik, s nem kevés erőfeszítésébe kerül a harmónia megteremtése. Öregkora meghozza számára a gondtalan nyugalmat.

A Vaddisznó kedvenc tartózkodási helye a békés, nyugodt otthon, a falusi élet. A Vaddisznó színe a kék és a halványzöld. A Vaddisznó kedvenc növénye a levendula, a mogyoróbokor, az akácfa meg a rekettye virága. A Vaddisznó drágakövei: alabástrom, korall, lazurit.

A Vaddisznó jellemvonásai

Becsületes, határozott jellem. Emberszerető és társaságkedvelő, bár nem vágyik feltűnésre. Meghitt körben bőbeszédű, aki folyton az igazság kiderítésén fáradozik. Érdekessége, hogy babonás, okkultizmusra hajlóegény. A Vaddisznó jegy szülötte nyugodt és türelmes, toledráns és szavatartó. Megértő, intelligens, tehetséges, szorgalmas, de lehet közönyös, nemtörődöm, felületes is, aki hihetetlen nagylelkűsége ellenére, magának való, számára elsősorban a saját jóléte a fő. Szereti a szép környezetet, a friss, tiszta levegőt, a gazdag növényzetet. Szabad idejében szívesen sétál a tengerparton vagy kóborol az erdőben, figyelve a természet neszeit vagy az állatok életét.

A munkában kitartó, a rendszeresség híve, csak nincs benne versenyszellem. Nem tűri a képmutatást, a szándékos rosszindulatot, a hazugságot és igazságtalanságot. A karrierizmust megveti. Lehet kitűnő falusi gazda, de sosem valamely mozgalom előljárója, szóvívője. Nem rabja a pénznek: ha kell valamire összegyűjti, de aztán el is szórja, nem kötődik az anyagiakhoz, mégis, általában gazdag, tehetős, nagyon szerencsés ember, bár olykor tékozló és merev. Ha felbőszítik, egyszerűsége és természetessége durvasággá válhat. Olykor gőgösnek tűnhet, pedig nem az. Ezzel együtt, a Vaddisznó számára a testi szerelem a legfontosabb.

A Vaddisznó szülöttre jellemző foglalkozásokban mindezen jellemvonások, többé vagy kevésbé, tükröződnek. Lehet orvos vagy pap, bíró vagy közvetítő, költő vagy festő, erdőkerülő vagy az emberiség dúsgazdag jótevője.

A Vaddisznó kapcsolata a többi jeggyel

A Vaddisznó által uralt évek

1911 január 30 - 1912 február 17
1923 február 16 - 1924 február 4
1935 február 4 - 1936 január 23
1947 január 22 - 1948 február 9
1959 február 8 - 1960 január 27
1971 január 27 - 1972 február 14
1983 február 13 - 1984 február 1
1995 január 31 - 1996 február 18
2007 február 18 - 2008 február 6
2019 február 5 - 2020 január 24
2031 január 23 - 2032 február 10
2043 február 10 - 2044 január 29