A Vaddisznó kapcsolata a kínai horoszkóp többi jegyével

Vaddisznó - Patkány

Nem káprázatos, de békés boldogság. Mindkettő nagy élvhajhász, akik kihasználják az élet kínálta szép és jó lehetőségeket, olykor túlzásba is víve a gyönyöröket. Minden területen kielégítő az együttműködésük. Különösen az örömök élvezetében egyeznek, újabb és újabb kedvtelések felfedezésére sarkallják egymást. A Vaddisznó hiszékenysége ugyan zavarja a Patkányt, ám ha elkapja a szenvedély, elbűvoli annak nagyvonalúsága, a figyelmessége, a derűje, ami arra sarkallja, hogy ő legyen az, aki a Vaddisznót tettre készteti, még a gyakorlati életben is szívesen megosztja vele kis turpisságait, ami a Vaddisznót persze meghökkenti, mégis megfogadja praktikus tanácsait.

Vaddisznó - Bivaly

Eleinte jól megértik egymást, mindkettő békeszerető. Jó páros lehet. A hiszékeny de ravasz gondolkodású Vaddisznóhoz illik a Bivaly gyanakvása. Kölcsönösen tisztelik egymásban a becsületességet is. Csakhogy nem mindig találnak közös mondanivalót, nem mindig egyformán örülnek valaminek. Az élvhajhász Vaddisznó nehezen érti az előrelátó Bivaly takarékosságát, szemére veti, hogy képtelen élni, legszebb éveit elpazarolja az örökös munkára, spórolásra, hiszen a Vaddisznó, bármennyire költekező is, ismeri a mértéket. Tudja mikor kell leállnia, hogy megőrizze a számára is oly fontos családi békét, s kedvéért még a Bivaly is képes olykor-olykor kicsit szórakozni, költekezni.

Vaddisznó - Tigris

Igen érdekes viszony, nem unalmas, hisz a végletek között ingadozik: vagy nagyon jó, vagy nagyon unalmas. Mégis, közösen boldogságra találnak, hisz mindketten magas fokon élik meg érzelmeiket. A szenvedélyes éjszakákat becsületes nappalok követik. Családi életük nyugodt. Szakmai szempontból a sokkal ravaszabb Tigris segíti a Vaddisznót, hogy felfedezze ellenségeit és megvédje magát. Együtt eredményesek. Mivel mindketten kedvelik a magányosságot, kölcsönösen megadják egymásnak a szabadásgot, elnézőek s épp mert kapcsolatuk alapja a bizalom,nem csalják meg egymást. Ám a Tigris ragadozó alkat, olykor csak prédát keres, akár kíváncsiságból is. Ám ha a toleráns Vaddisznó megtudja, hogy visszaél bizalmával, félelmetessé válik, felülkerekedik.

Vaddisznó - Macska

Összeillenek, megértő párt alkotnak. Kölcsönösen tisztelik egymást, mindkettő méltányolja a másik erényeit. Kezdeti nagy szerelmük tartós házassággá alakulhat. A Macska megérti, ha a Vaddisznó magányra vágyik, sőt, képes kihasználni hiányát, hogy közben szépítse közös otthonukat, sőt, megóvja a hiszékeny Vaddisznót az álnokságoktól. És a Vaddisznó nem veszi zokon, ha a Macska ráébreszti a hibáira. Intimitásukban viszont akadhatnak gondok: a túl érzéki buja és kicsapongó Vaddisznó sikamlós tréfáit a kissé prűd Macska nehezen érti, nem képes humorosan felfogni. Kapcsolatuk, mégis, harmonikus.

Vaddisznó - Sárkány

Szakmai téren jó lehet a kapcsolatuk. A tündöklő Sárkány első pillanatra elbűvöli a hiszékeny Vaddisznót. A szerelmes Vaddisznót olyannyira lefoglalja igyekezete, hogy kényeztesse és dícsérje partnerét, hogy magáról teljesen megfeledkezik. A Sárkány elragadtatva fogadja a különös bánásmódot, bátorítja is, de ettól kapcsolatuk nem mélyül. Mégis, amikor a Vaddisznót elkapja a vele született szabadságvágya, a Sárkány menni hagyja, s mikor visszatérve bölcs tanácsokkal látja el, az együgyű Vaddisznó áhitattal végighallgja, hisz a Sárkány mindig jó tanácsokat osztogat.

Vaddisznó - Kígyó

Nehéz, de érdekes kapcsolat. A Vaddisznót elejétől kezdve annyira elbűvüli a Kígyó, hogy teljesen hatása alá kerül. És a Kígyó, aki a becsületet sajátos módon értelmezi, nem figyelmezteti, hogy tán sokat kockáztat. A Vaddisznó vele született jósága zavarja a Kígyót, túl hiszékenynek, olykor épp lelki szegénynek véli őt. Persze, a Vaddisznó valóban képes csacskaságokat mondani, de erős érzékiségük összetartja őket. Csakhogy olykor félre lépnek, s ha kitudódik, kész veszedelem! A Kígyó azt hiszi felfalhatja párját, ám a Vaddisznó, aki a Majomhoz és a Tigrishez hasonlóan képes ellenállni a Kígyónak, hirtelen haragjában képes kiszabadulni szorításából, s a Kígyót igen nagy meglepetés érheti. Még akkor is, ha a Vaddisznó sem szabadul épp bőrrel a viadalból.

Vaddisznó - Ló

Vaddisznó és a Ló sokban hasonlítanak. Mindketten becsületesek, a könnyű és kellemes élet hívei, akik habzsolják az élvezeteket. Bár az önző Ló szeretne hasznot húzna a tól jóindulatú Vaddisznóból, az képes megvédeni magát és bölcsen elnézni partnere ilyenszerű próbálkozásait. Mindketten az érzéki szerelem rabjai: Vaddisznó élénk képzelőerejével vonzza s egyben taszítja is a szenvedélyes Lovat. Inkább barátokként lenne jó a kapcsolatuk. Mert eljöhet az idő, amikor a Vaddisznó belefárad a Ló sorozatos galoppjaiba és inkább pihentető, magányos kószálásokra vágyik, a Ló viszont elvárja, hogy szerelme teljes egészében neki szentelje magát. S hogy a Vaddisznótól ezt nem kapja meg, sőt, szabadségvágya féltékennyé teszi, elvágtat. De még mielőtt rászokna kicsapongásaira, belefárad és visszatér a nyílt és önálló Vaddfisznó mellé.

Vaddisznó - Kecske

Vaddisznó és Kecske sokban hasonlítanak. Kölcsönösen vonzódnak egymáshoz. A Vaddisznó a bőség csillaga alatt született, amilyen gazdag, annyira bőkezű is. a Kecske pedig mindig mecénásra szorul, különösen, ha olykor elcsavaraghat mellőle. A Vaddiszó szereti a kényelmes, nyugodt, szép otthont, megszédül a Kecske rafinált szépérzékétől, nem veszi zokon hibáit. Annyira szeretik a békességet, hogy képesek mindketten engedni. Boldog párt alkotnak. Mind családtagokként, mind barátokként jó viszonyban lehetnek.Csak tartsák be a mértéket, mert ha a realitáshoz mit sem értő, fantáziadús Kecske netán elragadtatná magát, a Vaddisznó kérlelhetetlenné válik és szigorúan megbűnteti, az utolsó szó mindig az övé.

Vaddisznó - Majom

Jól megértik egymást. Nincs köztük különösebb nézeteltérés. A Vaddisznó jegyében született az egyetlen, aki képes átlátni a Majom gyengeségein. A Majom pedig, látva az önzetlen Vaddisznó lojalitását és felsőbbrendűségét, csak ámul, hogy valaki képes ennyire hinni az emberek jóságában és irgalmasságában, aki képes adni, anélkül, hogy cserébe kérne valamit. A Vaddisznó nagylelkűsége annyira lenyűgözi, hogy mellette még önmagát is jobbnak véli. A Vaddisznó meg elégedett, hisz látszólagos naívsága ellenére tudja, ő a leleményesebb, az utolsó szó csakis az övé lesz. Mivel mindketten tartózkodók, a Vaddisznó-Majom páros kapcsolata ritkán éri el a csúcspontot, de boldogan élhetnek együtt. Szakmai szempontból is jól egyeznek.

Vaddisznó-Kakas

Más szférákban mozognak, de kölcsönösen megértik egymás szabadságigényét. Kapcsolatuk inkább testvériesség, mint szenvedélyes szerelem vagy szellemi affinitás. Egyfajta cinkosság alakulhat ki közöttük. A türelmes Vaddisznő nem egykönnyen sértődik meg a Kakas csipkelődéseitől, sőt, a kevesek közé tartozik, akik a Kakas ragyogó külleme mögött képesek meglátni a belső értékeit is: a jóságát, kedvességét. S mivel megérti, megnyugtatni és mérsékelni is tudja harciasságában. A Kakas pedig sosem akarja kihasználni vagy kijátszani a Vaddisznó jóhiszeműségét. Kölcsönösen élni hagyják egymást, de a bajban azonnal összefognak. Vaddisznó és a Kakasdz olyan kiegyensúlyozottan él együtt, hogy még a külső elemek sem zavarhatják meg.

Vaddisznó - Kutya

Boldog páros lehet, mert könnyen elviselik egymást. Mindkettő becsületes, megértő, nagyvonalú és külcsönösen becsülik egymásban e szép erényeket. A Vaddisznó képes megadni a pesszimista Kutyának azt a csipetnyi optimizmust, melyre feltétlenül szüksége van ahhoz, hogy vidámabban vegye az életet. A naív és hiszékeny Vaddisznónak hasznára lehet a Kutya gyanakvása, aggodalmaskodása, mivel ezzel fékezi törtetését. A Kutya pedig mellette érezheti magát a legbiztonságosabban valamennyi csillagjegy szülöttei közül. Számukra csak az a fontos, hogy megértésben, békében éljenek. A boldog, békés családi élet pedig lehetővé teszi sikerüket üzleti téren is, amennyiben a Kutya elfogadja a Vaddisznó hasznos tanácsait.

Vaddisznó - Vaddisznó

Kapcsolatuk extázis és közöny közt inog. Ugyanazon erények és hibák hordozói, így jól kijönnek egymással. Kölcsönösen elnézők egymással szemben, egyik sem tud meglenni a másik nélkül. Csak sokat civakodnak, főleg a gyerneknevelés terén, a különféle módszerek helyességén, vagy hogy melyik dolgozzon többet s melyik maradjon otthon velük, s közben észre sem veszik, gyermekeik már felnőttek. Legszívesebben egyformán sokat dolgoznának, vagy mindketten az otthont óvnák, amolyan vagy mindent, vagy semmi alapon. Szakmai téren is kettesben alakulhat jól a viszonyuk, ha mégsem, a legkisebb elvárás is féltékenységi rohamot vált ki köztük, ami Vaddisznóéknál igencsak zajos esemény. A legjobb ha mindenben valóban a "mindent együtt" mellett döntenek és együtt vállalnak minden kockázatot is. És a Vaddisznó-Vaddisznó páros általában így is dönt, különben tudják, kapcsolatuk nem élné túl a gyakori civakodást, elhidegülnének egymástól.