A Bak jegy szerelmi horoszkópja

A Bak eleme a Föld. Bak csillagjegyet a Szaturnusz uralja. Ez a komor bolygó a sors, a megpróbáltatások, a lemondások jelképe. A Szaturnusz önfegyelemre, visszafogottságra fogja védencét, meggyőzve arról, hogy csak a kitartó munkával, önmérséklettel érheti el a sikert. A Bak csillagjegy alatt születetteket a szenvedések, a kudarcok csiszolják jellemessé. Csökönyös jellem, természete sokoldalú. Életeleme a gondolkodás, mégis lázasan és eredménnyel dolgozik.
A Bak ember józan gondolkodású, gyakorlatias, megfontolt. Melankolikus temperamentum. Az életben mindig gyakorlatias célokat tűz maga elé, s ha nehézségekbe ütközik, azokat logikusan oldja meg. Azt veszi el, amire szüksége van. A sok-sok álmodozó ember között a Bak az igazi realista. Míg mások szerint, optimista vagy pesszimista alkatuknak megfelelően, a félig töltött pohár, félig üres, vagy félig telt, addig a Bak szerint annak fele víz, fele levegő. Aligha akad olyan probléma, melyre a Bak ne találná meg az egyszerű megoldást.

A Bak tudja, hogy nem a sors kegyeltje, ezért kitartóan és erősen dolgozik, hogy a hosszú élete során adódó akadályokat sorra leküzdje.

Mivel kerüli az érzelmek külső megnyilvánulását, ridegnek tartják, ezért szerelmi kapcsolatai ritkán sikeresek. De aki jobban megismeri, tudja, hogy ez csak látszat, mert a Bak igazi jó barát, segítőkész ember, a szerelemben pedig rejtélyes, érzéki szerető, gyengéd partner, csak tudni kell felébreszteni a bak érdeklődését.

A Bak férfi szerelmi horoszkópja

A Bak férfinak a karrier a legfontosabb, ennek szenteli mindennapjait s ez, hosszú távon, fárasztó lehet, de edzettsége, fizikai ereje miatt támaszt jelenthet a védettségre, támogatásra vágyó partnernek. A Bak visszahúzódó, megbízható férfi. Ha a Bak szerelmes, nem dobálózik bókokkal és virágokkal, mégis mélyen érző, gyengéd szerető. Az a nő, akinek sikerül áttörnie a Bak zárkózottságát, maga is elcsodálkozhat, mennyire megváltozott és mennyire sikerült őt is kivetkőztetnie önmagából, hogy a szerelem magasztos szféráiba jussanak.

A Bak sosem lesz kellemes társalgó, de hűséges, megbízható társ. Jó férj és nagyszerű apa válhat belőle. A Bak gyakran idősebb korában pótolja azt, amit fiatalkorába elmulasztott.

A Bak nő szerelmi horoszkópja

A Bak nő hűvös, elegáns jelenség. Magabiztos, de pesszimista, pedig megjelenésével a hatékonyság látszatát kelti. Valójában a Bak nő szertelen kislány, aki társaságra vágyik, ahol huncutkodhat. Csakhogy a Bak nő mindezt igen jól eltitkolja. Visszafogottsága és fegyelmezettsége aligha teszi vonzóvá a férfiak előtt. A Bak nő az anyagiakban céltudatos és határozott. A Bak nő nem ábrándozik, nem a fantázia világában él, hanem pontosan tudja mi mennyit ér, mit miért adjon és várjon el. Aki mégis megnyeri bizalmát, annak a Bak nő odaadásra odaadással fizet.