A Skorpió jegy szerelmi horoszkópja

A Skorpió csillagjegy alatt születettek eleme a Víz. A Skorpió csillagjegyet a Mars és a Plútó uralja. Ez utóbbi a Naptól a legnagyobb távolságra eső bolygó, így hatása kevésbé felismerhető. Ha a Mars hatása a Skorpió fenséges megjelenésében fejeződik ki, a Plútó mindent titokzatossá a szülött világában, melyben minden a tabu vagy a szexualitás uralma alá siklik. A Skorpió semmiként sem lehet közömbös jelenség.

Diszkrét karaktere még vonzóbbá teszi. Ugyanakkor a Skorpió a legellentmondásosabb személyiség valamennyi csillagjegy szülöttei közül, aki nem ismer középutat. A Skorpiót nehéz kiismerni, rendszerint titokzatos, tartózkodó és bizalmatlan, látszólag sok közöttük a szélsőséges, maximalista alkat. De magatartása mindig a környezetétől is függ. A Skorpió, lobogó szenvedélyű ember, amit megkíván, azt meg is szerzi. A Skorpió ritkán gyenge akaratú vagy ingadozó. Határozott fellépése révén mindig eléri azt, amit akar. Munkabírása megfelelő, nyugodtan végzi feladatát, de mindenre képes, hogy megteremtse maga körül a földi paradicsomot.

Ha megharagszik, mérgét heves vitákban vezeti le, de sérelmeit soha nem felejti el, s ezt a megfelelő pillanatban vissza is fizeti. Kegyetlen ellenfél, de barátja mellett kiáll, kiváló társ.

A Skorpió látszólag kemény és rideg, de belül érzelmes és gyöngéd alkat. Bár ő maga nem hűséges, partnerét teljesen uralni akarja. Igen büszke a szexuális képességeire. A szerelem számára csupán érzékik öröm, épp ezért könnyű elcsábítani, de csábításának ellenállni szinte lehetetlen. A Skorpió minden misztikus és rejtélyes dologhoz vonzódik, nem fél a haláltól, számára az is csak egy tapasztalat. Egy élet sem elég kiismerni egy Skorpiót, de megéri a fáradságot.

A Skorpió férfi szerelmi horoszkópja

A Skorpió férfi sajátos vonzerejű szerető. Kétségbeesetten fél, a kudarctól, a sérelemtől, de tele van érzéssel, gondoskodással szerettei iránt. Folyton panaszkodik, holott csupa erő, szenvedély.

Gyengéit mérhetetlen energiájával igyekszik kendőzi, s épp ezért jobbára nem a neki megfelelő partnert vonzza. Szexpartnert könnyen talál, de megértő társat igen ritkán. Csakis valamilyen rendkívül jó érzékkel rendelkező képes a Skorpiót boldoggá tenni, vagy legalább is megpróbálhatja.

A Skorpió nő szerelmi horoszkópja

A Skorpió nő általában érdekes. Bár nem különösebben szép, ő a végzet asszonya, az erotikus szerető, a családszerető feleség. Ha szerelmes lesz, választottját szinte megigézi titokzatosságával és szerelme intenzitásával.

A Skorpió nő nem tűri a képmutatást, a hazugságot, számára a becsület mindenek felett áll. Tobzódó szexualitásával csupán a gyengéit, a sebezhetőségét igyekszik eltitkolni. Kétségbeesetten vágyik a szeretetre, arra, hogy valaki irányítsa, s ne ő kényszerüljön vezetni. Mégis ő az, aki az egész családot, a legtávolabbi rokonokat is összetartja. Nagyszerű háziasszony, energiája vulkanikus erejű, s ha mégis kifárad, könnyen képes regenerálódni.

Partnerével szemben a Skorpió nő elvárásai szinte mérhetetlenek. Szerelmese legyen érzékeny, gyengéd, ugyanakkor erős, érzékeiben ösztönös, erkölcsében feddhetetlen. Ugyanakkor tűrje el féltékenységét is, mert ha megsértik, bosszúálló természete miatt félelmetes is tud lenni.