Viselkedésforma

A minél könnyebb kommunikáció, a közeledés érdekében egyre inkább a figyelem központjába kerül az emberi magatartás, a viselkedésforma. Neves tudósok érdekes könyvekben foglalkoznak a viselkedésformával, mások a különböző mesterséget folytató vagy bizonyos funkciót betöltő személyek modoráról, az emberi természet különböző megnyilvánulásairól értekeznek.

És ez magától értetődő, hisz amióta az ember közösségben él, nem közömbös számára, hogy milyen emberekkel barátkozik, milyen viszonyban áll a társaival.

A jó viszony feltétele pedig épp az, hogy megértsük, tehát alaposan ismerjük a körülöttünk élők emberi magatartását, a természetét, a barátaink, ismerőseink jellemét.
Ám ahhoz, hogy más ember magatartását kiismerjük, először önmagunk természetét kell megismernünk!

Hogy e témakörben ki milyen fajta alkotást tart érdekesebbnek a sok-sok könyv, folyóirat, szakdolgozat közül melyek az emberi magatartást, a viselkedésformát tárgyalják, hogy számára melyik szerző fejtegetése érdekfeszítőbb vagy melyik szakértő nyújt világosabb képet a különböző viselkedésformákról az, természetesen, saját döntésünk. De függetlenül attól, hogy forrásunk régi avagy új, a fontos az, hogy a téma valóban érdekeljen minket.

Aki komolyan keres, mindig talál valami újat az emberi magatartásra, az ember természetére, jellemére vonatkozó oldalakon, hisz ez mindig és mindenütt igazán érdekes böngészni való, még akkor is, ha valaki nem feltétlenül a tanulmányozás szempontjából kutatja az emberi magatartás gyökereit.

Épp ezért, egyszerű szórakozásként hadd álljon itt néhány példa az olyan emberi magatartásról, mely eddig a legérdekesebbnek vagy épp ellenkezőleg, a legbanálisabbnak tűnt számomra, de mindenként javamra vált, hogy megismerhettem.