Az asztrális tipológiák

Az ókori mitológiai típusok a középkorban planetáris típusokká váltak, de a kettő szorosan összefügg. Az asztrális jelek, vagyis a csillagjegyek kiegészítik a mitikus legendákat.

A tipológia, a különböző emberi típusok megfigyelése alapján, az ember „működését” elemzi. Mivel ez minden egyednél sajátosan más, az embernek ismernie kell önmagát ahhoz, hogy az önmegvalósulás érdekében felhasználhassa a képességeit.

Ilyen értelemben a kutatók összeállítottak bizonyos asztrális tipológiát, mely szerint, az égitestek mitológiai arculatának megfelelően, az embereket alkatuk, hajlamaik, tulajdonságaik, karakterük s még jó néhány hasonló szempont alapján nyolc jellemző típusba sorolhatók: Mars, Szaturnusz, Apolló, Jupiter, Vénusz. Merkúr, Hold és a Föld.

Léon Vannier szerint, ez pontosan a hét hangjegy analógiája, ahol a nyolcadik típus, a Föld, a moll hangsor értelmében, a Marsnak, az  első típusnak számítható.

De fontos tudnunk, hogy napjainkban már nincsenek tiszta típusok. Ami itt következik az egyfajta szórakozás, hogy a morfológiai és pszichikai sajátosságaik alapján csoportosított jellemek közül felismerjük és kiválasszuk azokat, akikkel szívesen barátkozunk, hiszen a legrosszabban is van valami jó, ahogy a legjobban is akad rossz jellemvonás… A nevelés, az önkontroll az, mely a helyes útra kalauzolja azt, aki felismerte a lehetőségeit és a korlátait.

Vannier, a kiváló kutatóorvos, aki a leghelyesebb egyéni gyógymód alkalmazása érdekében egy életen át folytatott komoly megfigyeléseket, arra a következtetésre jutott, hogy minden típus sajátos jellegek összegét hordozza, melyből kiválasztva a legjellegzetesebbeket, felismerhetők az egyén sajátosságai, s ezek elváltozása valamely zavart jelent, betegség fellépését, de ismerve a modellt és az egyén fizikai és pszichikai sajátosságait, szintézis alapján felvázolható az a homeopátiai gyógymód, mely egyénileg leginkább a megfelelő.

Nos, itt nincs szándékomban profanálni Vannier munkáját, aki a gyógyítás érdekében állította össze asztrális tipológiáját, csupán ihletődve az általa felállított asztrális típusok leírásából és a magam tapasztalatai nyomán, szeretnék néhány újabb szempontot felvázolni, mely alapján jobban megismerhetjük önmagunkat és embertársainkat - eggyel több lehetőséget ajánlva a megértésre, a világot és benne önmagát kíváncsian szemlélő, jó szándékú ember számára.

Az asztrális tipológia és a csillagjegyek

A Vannier által összeállított asztrális tipológia mások figyelmét is felcsigázta. Napjaink asztrológusai például megpróbálták összeilleszteni a csillagjegyekkel. Íme, egy lehetséges kulcs a 8 tipológia és a 12 csillagjegy közelítésére:

A legújabb kutatások ezt kiegészítik, és a Plutónt a Skorpióba, a Neptunuszt a Halakba, az Uránuszt pedig a Vízöntőbe helyezik.

Érdekes, hogy a Föld típus hovatartozásáról megfeledkeztek az asztrális tipológia mai kutatói. De ha figyelembe vesszük, hogy Vannier szerint ez az "első hangjegy" tonalitása, bátran ide írhatom, hogy a Földnek a Mars felel meg, annak pedig a Skorpió és a Kos, de hozzátartozik a Vízöntő is és a Plútón is, miként a Jupiter a Halakhoz és a Neptunuszhoz is tartozik.

Ezt annál merészebben tehetem, mert az asztrális tipológia szerint maga Vannier is alig talált tiszta Föld típusú alanyt - tudomásom szerint a 35 évi kutatás alatt csupán hármat.

De még a különböző mítoszok is eléggé bonyolultan és meglehetősen fukaron szólnak a Földistenről. Annyi viszont biztos, hogy valamennyi nő. (Akit érdekel, a másik honlapomom, a Görögországi jegyzettöredékek c. honlapomon sok mítosz leírását megtalálja.)