Az emberi civilizáció fejlődése során a legtöbb kultúrában fontos hely jut a jellem-ábrázolásoknak, az ókori görög álarcok jellemző vonalaitól, a modern pszichológiában megfogalmazott jellemrajzokig. Az itt következő oldalakon az általános emberi viselkedésformákról, jellemrajzokról olvashatunk, más-más szempont szerint csoportosítva.

Jellemek

JellemekKarakter és magatartás
általában kétféle embert ismerünk: jellemest és jellemtelent. Ezen belül viszont számtalan magatartással találkozhatunk. Egy-egy címszó alá sorolva itt olyan jellemrajzokat ismerhetünk meg, melyek alapján képet kapunk arról, ki jellemes és ki nem. Felismerve a magunk és mások jellemvonásait könnyebben tudunk kommunikálni, barátokat választani.

Embertípusok

EmbertipusokAz emberi természet
Kellemes időtöltésként bárki szivesen beszél a különböző embertipusokról, még az is, akinek semmiféle pszichológiai képzettsége sincs. Mindezt azért, hogy a néhány univerzális jellemtípus alapján minél jobban megismerjük önmagunkat és a társainkat. Az asztrális tipológia szerint, az égitestek mitológiai arculatának megfelelően, az emberek alkatuk, hajlamaik, tulajdonságaik s még sok más szempont alapján nyolc, a bolygókról elnevezett típusba oszthatók.

Csillagjegyek

CsillagjegyekSzimbólum és mítosz
érdekes búvárkodás a régmúltban kialakult zodiákus jelképvilágában. Azon mitikus alakok és legendás történetek hőseinek a bemutatása, melyekről a csillagjegyek, valamint az azokat uraló bolygók nyerték a nevüket. Párhuzam mítosz és valóság, a különböző csillagjegyek mitikus alakjai és azok szülötteinek a tettei, hajlamai és jellemvonása között.

Horoszkóp

HoroszkopAz állatövek üzenete
Születési dátuma szerint minden ember bizonyos állatövhöz tartozik. Figyelembe véve a horoszkópot nem csak a saját, de minden állatöv szülöttére vonatkozó jellemrajzát, könnyen felmérhetjük, hogy adott körülmények közt majd ki miként viselkedik, s így tán kivédhetjük az előrelátható kudarcokat, békésen megoldhatunk kényes helyzeteket.