Kínai horoszkóp

A kínai horoszkóp több évezredes múltra tekint vissza. A kínai horoszkópot nevezhetnénk ázsiai horoszkópnak vagy távol-keleti horoszkópnak is, mivel azon a vidéken alakult ki és használatos jelenleg is. A felénk elterjedt, nyugati zodiákus mellet a kínai horoszkóp megismerése fontos eszköz az asztrológiai kalandozásban, mely hozzásegít önmagunk és mások jobb megismeréséhez, megkönnyíti a közeledést, a kapcsolatteremtést.

Az asztológia, ezen belül a kínai horoszkóp iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik, különösen, hogy napjainkban az ismeretek könnyen hozzáférhetők. A kínai állatöv, akár az európai zodiákus, 12 jegyből tevődik össze, de míg a klasszikus, nyugati zodiákus az évből egy-egy hónapot rendel a 12 állat jegye alá, a kínai horoszkópban mind a 12 állatnak - Patkány, Bivaly, Tigris, Macska, Sárkány, Kígyó, Ló, Kecske, Majom, Kakas, Kutya, Vaddisznó.

Kínai horoszkóp évek szerint

Patkány 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020
Bivaly 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021
Tigris 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022
Nyúl (Macska) 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023
Sárkány 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024
Kígyó 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025
1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026
Kecske 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027
Majom 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028
Kakas 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029
Kutya 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030
Vaddisznó 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031

A kínai horoszkóp elemei

A kínai állatöv minden jegyhez hozzárendeli az ősi kínaiak által számon tartott öt elem – Föld, Víz, Tűz, Fa, Fém – egyikét. Ahogy a nyugati zodiákusban az aszcendens, a kínai horoszkópban az öt elem az, mely megadja a sajátos jelleget egy-egy jegy személyi horoszkópjának.

A kínai horoszkóp ismerete tehát könnyebbé teheti a tájékozódást, mivel így egyfajta kettős jegyet ismerhetünk meg, s megtalálhatjuk, mely jegyek összeférhetősége a legkedvezőbb. A kínai és európai zodiákus 12-12 jegye, természetesen, külön-külön is egyeztethető, külön tanulmányozható, mely döntő módon hozzájárul, hogy teljes képet nyerjünk egyes jegy személyiségéről.

A kínai horoszkóp és a nyugati horoszkóp abban különbözik, hogy a Távol-Kelet asztrológiája esetén a holdciklusok éves váltakozásán alapuló Hold-asztrológiáról van szó, a nyugati zodiákusban pedig, a helyzetét havonta változtató égitest mozgása alapján, Nap-asztrológiáról beszélünk. A Nap jelentőségét, mint a fény- és hő forrását minden korban felismerte az ember. Már a földművelés kezdete idején összefüggést keresett az esős és a száraz időszakok között, megfigyelte a hideg és a meleg légkör alakulását. Az égbolt megfigyelése lehetővé tette aaz ember számára az idő felosztását, ami a mai naptárig vezetett.

A hold-fázisok is fontosak a nyugati asztológiában. Bizonyos kőkorszakból származó állati csontokra vésett jelek bizonysága szerint, az ember már a régmúltban ismerte a Hold fázisait. Fennmaradtak olyan kőtáblákra illetve téglákra vésett jelek, melyek jelzik a holdfogyatkozást vagy bizonyos bolygók mozgását, melyeket az ember, egyéb jelekkel együtt, valamiféle fenyegető előjelként vett, mint háború, éhinség, természeti katasztrófák, avagy épp ellenkezőleg, valamely békés időszak és a jólét jeleként.

A Hold fizikai, fiziológiai és lélektani hatásai is közismertek. Például, a már az ősi civilizáció embere által felismert apály és dagály jelensége, vagy a ma már tanulmányozott pszichikum legmélyebb rétegeiben létre jövő változások, mint a nők menstruációja vagy klinikai esetek, mint a holdkórosság. Orvosi vizsgálatok statisztikai adatai már azt is igazolják, hogy a teliholdas éjszakákon jelentős mértékben növekszik az erőszakos cselekedetek száma. Komoly kutatások igazolják azt is, hogy a Hold állása befolyásolja bizonyos testek kémiai összetételét, mivel attól függően, hogy éri-e a holdfény vagy sem, egyes anyagok molekuláris szerkezete megváltozik.

A kínai horoszkópban viszont mást jelentenek a hold-fázisok, mások az összefüggések és az egybeesések. Ha a klasszikus, nyugati állatöv12 csillagjegyét az óra számlapjaként tekintjük, melyen tíz mutató - a zodiákus körül mozgó tíz bolygó - igazít el, mindig más-más képet mutatva, mely pszichológiai megfelelője révén megannyi út az emberi jellem, az önismeret felé, a kínai horoszkóp a 12 jegy szülötte tulajdonságait a hozzá tartozó öt elem között fellépő kölcsönhatások alapján különbözteti meg a személyiségeket. Mindkét esetben persze 12 ősprincípium jellemzéséről van szó, mely tiszta formájában sosem érvényes egyetlen emberre.