A merkúri típus magatartása

A merkúri típus, akár férfi, akár nő, az örök ifjú megtestesítője. öregségéig megőrzi törékeny, karcsú alakját. Magatartása lényege, hogy mindig határozatlan, ideges. Járása gyors és könnyed, szinte siklik. Könnyen jár lábujjhegyen, így a merkúri nő szívesen visel magas sarkú cipőt.

A merkúri típus mindig fürge, „mozgékony mint a higany”, ahogy népiesen mondják. 
Minden mozdulata gyors és pontos, változatos, gyakran bizarr, sajátos és excentrikus.

Ha beszél, a merkúri típus egyetlen szót sem ejt ki valami sajátos arckifejezés, mozdulat nélkül. Ha más beszédét hallgatja olykor sajátos helyzetbe merevedik, de azonnal ismét megmozdul, amint felel is. Mozdulatai minden esetre kecsesek, kellemesek.

életkedve igen alkalmassá teszi a tornára, a lovaglásra s más hasonló sportra.

Egészében véve a merkúri típus törékeny, finom jelenség, melyen semmi sem túlzottan kirajzolódott.