A Bika mitológiája

Minósz, Zeusz és Európé fia, krétai király, aki ifjúkorában a trónért versengett a bátyjaival. Ezért megkérte Poszeidónt, Kronosz és Rheia fiát, a tenger legfőbb istenét (latin nevén Neptunus), hogy emeljen ki a tengerből egy szép fehér bikát, annak jeléül, hogy ő, Minósz, Kréta jogos uralkodója. Cserébe megígérte Poszeidónnak, hogy a bikát feláldozza a tiszteletére és őt fogyja szolgálni - egyes ábrázolásokon Poszeidón bika alakban is megjelenik.

Poszeidón meghallgatta a kívánságot s mikor a bika megjelent, Minószt kiáltották ki Kréta királyává.
Csakhogy annyira elragadta őt a bika szépsége, hogy nem akarta feláldozni, inkább becsapta Poszeidónt s egy másik szép fehér bikát áldozott fel, abban a reményben, hogy az isten nem veszi észre.

Poszeidón, mindentudó isten lévén, szörnyen felháborodott a csalás miatt és bosszút állt. Rábeszélte Aphroditét, a szerelem istennőjét, hogy Minósz feleségében, Pasziphaé-ban, aki Héliosz leánya volt, keltsen emésztő szenvedélyt a gyönyörű bika iránt.

Pasziphaé arra kérte Daidaloszt, az athéni származású ezermestert, hogy készítsen neki fából egy tehenet, amibe elrejtőzhet, hogy egyesüljön a bikával.

Nászukból született Minotaurosz, a félig bika, félig ember alakú szörny, Minósz király szégyenének eleven tanúja. Hogy elrejtse szégyenét, ő is Daidaloszt bízta meg, hogy olyan labürinthoszt építsen, ahová elrejtheti Minotauroszt, és ahol fiatal fiúkat és lányokat áldozhat fel a szörnynek.

Minósz királysága ezzel megoldhatatlan helyzetbe került: a látszólag virágzó királyság mélyén olyan szörnyeteg lakott, amely folyton a csalásra emlékeztette a királyt.

Végül Thészeusz, Aigeusz és Aithra fia és Athén királya, Ariadné, Minósz leánya segítségével legyőzte Minotauroszt. Ez annyira felbőszítette Poszeidónt, hogy vihart és földrengést küldött a királyságra, mely a földdel egyenlővé tette a labürinthoszt. Minósz királyt és Minotauroszt pedig maguk alá temették a romok. Minósz mítosza a vesztét okozó birtoklási vágyat, az el nem engedést szimbolizálja. Az olyan látszólagos erények megőrzésének a jelképe, melyekért környezetünk értékel bennünket, a nélkül, hogy tudná mi rejlik a látszat mögött, miként a virágzó királyság is egy szörnyeteget rejtegetett belsejében.

A Bika jegy adománya az is, hogy Minósz földi javakat, hatalmat szerez, de ott a dilemma, hogy melyik istent szolgálja inkább: saját magát és személyes vágyait, vagy Poszeidón isten által képviselt fontosabb dolgokat?
A stabilitás és megőrző képesség - a Bika jegy tulajdonságai - fontos elemei az életnek. Ezért mindig szem előtt kell tartanunk a kettőt elválasztó, finom határvonal betartását. és ez nem csak az anyagi javakra, hanem a személyekre, a szellemi, lelki értékekre, bizonyos helyzetekre is vonatkozik.

Minósz a dilemmát szimbolizálja, hogy  miből mennyit kell megtartanunk, és mennyit tovább adnunk; hogy melyek életünk alapvető értékei, mi az ami nélkülözhetetlen számunkra, s az milyen jellegű? Ha ezt az értékrendszert felismerjük és betartjuk, könnyebben érvényesülünk az életben.