Mars - A Kos jegy bolygója

A Kos jegyét a Mars bolygó uralja. Mars, a hadisten, akit felfegyverzett férfiként ábrázolnak, karddal a kezében. Asztrológiai szimbóluma, a körből kimutató nyíl, a szellem köréből kitörő konfliktusként értelmezhető.

A nyíl a Mars princípium alapját, az energiát, az aktivitást jelképezi. Azt a valamit ami teljes erővel ki akar törni, ki akar emelkedni a kör egységéből, különbözni akar attól, ami minden dolog egységét jelképezi - önmegvalósításra törekszik.

Amennyiben a nyilat anyagnak tekintjük, a kört pedig a szellemnek, úgy is értelmezhetjük, hogy az anyagot a szellem felruházza a mozgatóerővel.

A Marshoz hozzátartozik a vas. A vas az erő, a tartás, a hajlíthatatlanság ősi szimbóluma. Vasból készülnek a szerszámok, de a Mars világában nélkülözhetetlen fegyverek is. A Mars szülött az állandó összetűzések, a hódítások terének tekinti a világot, tehát a győzelem, a dicsőség terének is.

A Mars a világmindenség energiaközpontját ábrázolja, ugyanakkor az emberi akarat és ösztönösség jelképe is. A bennünk fellelhető Mars princípium mozgatóereje révén kötődünk a testiséghez és az anyagi világhoz. A Mars lehet cselekvésre mozgósító, mindig a valami újra ösztönző, de lehet erőszakos, destruktív is. A két ellentétes pólusú agresszivitás, egyrészt az egészséges túléléshez elengedhetetlen agresszivitás, mely a túlélési harc különböző szintjein alkalmassá teszi az egyént a harcra - és az erőszak és pusztítás agresszivitása, mely például a háborúkban nyilvánul meg, de megnyilvánulhat az egyéni életben is.
A Mars a testi feszültséget, a valamely tett előtt felgyűlt erőt, a belső készenléti állapotot, a cselekvési vágyat szimbolizálja.

A Mars bolygó állása arról ad felvilágosítást a Kosnak, hogy milyen fakú megvalósító erővel bír, hogy milyen intenzitással éli meg indíttatásait és viszi át azokat a gyakorlatba, ugyanakkor, a Vénuszt is figyelembe véve, milyen szintű benne az a képesség, hogy adjon vagy elfogadjon valamit.
S mivel a Jellemrajzok gyűjtőim alatt az önismeret, az egymáshoz való közeledés, az emberi természet jó értelemben vett formálhatósága problémáit boncolgatom, itt is hangsúlyoznom kell a nevelés fontosságát abban, hogy a bennünk rejlő jó hajlamokat csiszolgassuk, a rossz hajlamokat pedig legyőzhessük.