A Rák mitológiája

A Rák csillagjegy ura a Hold, mely állandó változásaival, a szinte látható mozgásával, a Naphoz és a Földhöz kötődő sokféle vonásával, a fény és sötétség váltakozásában játszott szerepével számos elbeszélés, történet ihletője.

A termékenység ritmusát tükröző holdciklusok váltakozása érthetővé teszi, hogy a legtöbb hiedelem szerint a Holdat az istenség női aspektusaként, Holdistennőként tisztelték. 

A Hold különböző fázisaihoz kapcsolódó Holdistennő alakok a nőiség különböző arculatát tükrözik. S mivel a változékony formájú Holdhoz társított tulajdonságok épp oly sokfélék mint maga a Hold, természetes, hogy a régi civilizációkban több Holdistennő is előfordult.

Ezek általában nagy istennők voltak. Sőt, mindig valamelyik legnagyobb istennő, akinek a sokoldalúsága eleve kizárja az égitesttel való teljes azonosíthatóságot.