Plútó - A Skorpió jegy bolygója

A Skorpió jegyet a Plútó uralja, másodlagos uralkodója pedig a Mars.

A pszichológia a Plútó bolygót - bár legújabban már nem helyes a megnevezés - a tudattalanunkkal hozza összefüggésbe, a kollektív tudattalan hajtóerejével és áramlataival.

A görög mitológiában Hádész, Kronosz és Rheia fia, az Alvilág istene. Latin néven Dis vagy Pluto. Amikor Kronosz felosztotta a világot három fia, Zeusz, Poszeidón és Hádész között, Hádésznak jutott az Alvilág, ahol felségével együtt a holtak lelke felett uralkodik.

Hogy miként rabolta el feleségét, az előbbiekben más szó esett - aki egyszer belépett birodalmába, annak nincs többé visszatérés. Az emberek ezért gyűlölik.

Egyedül Héraklész veszi fel a harcot Hádésszel, meg is sebesíti, de csak Orpheusz tudja az Alvilág urait meglágyítani.

A Plutó asztrológiai üzenete 

A horoszkóp szakértői arra kapnak választ Plútótól, hogy valakinek mely életterületen döntők a határozott elképzelések, eszmék és vélemények, s mi sarkallja kevésbé objektíven, a fantázia révén szemlélni a fennálló valóságot; hajlik-e arra, hogy valamit, egy személyt, a munkát vagy mást a lehetséges határon, az elérhetőn túl idealizáljon, mely nem más mint perfekcionizmus, mely az élet természetes áramlása ellen hat.

Vagy, hogy mely területen bír nagyobb koncentrálási képességgel; hogy mely témakörben képes megújhodni és hol halamos feladni; hogy mit jelent számára a család, a rokonság, vagy a csoport amelyhez hozzátartozónak érzi magát; hogy hol helyezze előtérbe a személyes és családi érdekeket, s hol a közösségi dolgokat, a hagyományt.

A Skorpió égi térképe szerinti sorsproblémái megoldása tehát leggyakrabban a két szélsőséges pólus közötti kompromisszum.