A Kos mitológiája

Mars, a háború istene görög neve Arész. Zeusz és Héra gyermeke, Arész neve Homérosznál a harcot, halálos csapást, háborút jelent. Dühből és bosszúból nemzették szülei, ugyanis Héra nagyon felháborodott férje, Zeusz legújabb félrelépése miatt és Arész férfiúi mag nélkül fogant meg benne. Nem véletlen tehát, hogy indulatos, vad és fékezhetetlen lett, aki sem a szülei sem más nem szeretnek. Durva és faragatlan modora, a harc és vérontás iránti szenvedélye, ellenszenvessé teszik. Az Iliászban erőszakosnak és dicsekvőnek írja le Homérosz, Arész mégis az Olümposz 12 legnagyobb istenéhez tartozik. Az Olümposz egy magas hegy Thesszália északkeleti szegletében, melynek égbe nyúló ormán laknak az istenek.

Rossz természete ellenére, csak volt Arésznak is néhány kedves közelállója: a két gyermeke - Deimosz, a félelem és Phobosz, a rémület - valamint testvére Erisz a viszály istennője és Hádész, Kronosz és Rheia fia, az Alvilág istene.

Itt jegyzem meg, hogy Plutón latin neve Dis vagy Ploto. A Plútó bolygó pedig a Kos jegy másodlagos uralkodó bolygója.

ám amennyire visszataszító volt Arész jellemvonásaiban, annyira vonzó a magas, izmos és a nők számára elbűvölő külleme, mely számos szerelmi kalandhoz vezetett. Különösen Aphrodité (latin nevén Vénusz), a szépség és a szerelem istennőjéhez való viszonya ismert, melynek hirtelen szakad vége, amikor Héliosz, a Nap istene meglepi őket és elárulja Aphroditét a férjének, Héphaisztosznak, Zeusz és Héra fiának, a tűz és a kovácsmesterség istenének.
Héphaisztosz, a sánta kovács egy finom, láthatatlan és szétszakíthatatlan hálót készít, amit a két szerelmes tartózkodási helye fölé erősit s mikor azok ismét találkoznak, foglyául esnek. Ekkor Hephaisztosz oda hivta az isteneket, hogy tanúi legyenek a szégyenének.

Aphrodité és Arész nászából leányuk születik, Harmónia. Neve a szerelem és a harc közötti egyensúlyt testesiti meg.
Vagyis, Arész és Apgrodité az agressziv ösztönök és a szépség, az odaadás, az emberben rejlő egyensúly iránti vágy jelképei. Amennyire magas szintre emeljük a bennünk lobogó szerelem mércéjét, ugyanolyan mértékben elkisérnek minket az emberi természetből eredő ösztönök is életünk különböző szakaszain. A konfliktus megoldása abban rejlik, hogy ezen érési folyamatok során eljussunk a kiegyensúlyozottsághoz, ahhoz az örömhöz, melyet Arész és Aphrodité gyermeke, Harmónia szimbolizál.

Az aranygyapjú legendája