A Bak férfi jellemvonásai

A Bak szülötte szívesen hagyatkozik az ösztöneire. Csökönyös ember, aki nem szívesen köt kompromisszumot. Mintha az egész életet olyan könyvnek venné, melyben mindent kiolvas a sorok között. épp ezért nehezen átejthető.

Annak ellenére, hogy ravasz és hallgatag, a hazugságot gyűlöli s ő maga igyekszik is őszinte lenni. Mert hidegnek és érzéketlennek tűnik, nehezen megközelíthető, de valójában szenved magányossága miatt és szeretné mindenki rokonszenvét megnyerni. Megállapodott személy. Céljai eléréséért bármit megtesz, sokat ígérget, s még az sem zavarja, ha gyakran nem képes eleget tenni a feladatainak és teljesen beváltani az ígéreteit.

Szereti a gazdagságot és sikerre áhítozik, de sosem mer kockáztatni, hogy azt elérje is. ám ha valaki mellé áll a nehéz pillanatokban, azt sosem felejti el és igyekszik meghálálni a kitartását. Kapzsi és mérhetetlen  mégis sokat gondolkozik azon, hogy mit hogyan tegyen, valóságos terveket dolgoz ki egy-egy akció érdekében. De mindig számító és spórolós. Az ellenvetést nem tűri, de a legegyszerűbb bókoknak is bedől. Ha sikeres, ezt gyakorlatiasságának, határozottságának és ambíciójának köszönheti.

A Bak férfi temperamentuma

A Bak férfi nem szereti a társaságot, a mulatozásokat, a különböző összejöveteleket - csak a munkának él. Kedveli a fizikai munkát is. Ha valamibe belefog senki sem állíthatja meg, különösen, hogy mindent lépésről lépésre előre eltervez s ha nekilendül egyszerűen csak követ valamely már jól meghatározott, biztos utat. A célját mindenáron el akarja érni. A kudarcok nem törik le, bármit képes ugyan olyan lendülettel újrakezdeni.

A Bak férfi érzelmi élete

érzéki típus. Ha a Bak férfinak megtetszik valaki, nem ismer ellenvetést, képes erőszakos lenni. Nagyon büszke a férfiasságára, mégsem ő az, aki  kezdeményez. Egész egyszerűen nem érdekli, hogy ő tetszik-e valakinek vagy sem, a szerelemben mindent elvár és keveset ad. Totális szerelemre vár, melyben a nő csak vágyai engedelmes eszköze lehet.

A Bak férfi számára fontos az érzéki szerelem, s felfogása szerint nem is létezik komoly nő. Ezért is kedveli a fiatal hölgyeket, akiket könnyen elszédíthet játékosságával, romantikus készülődéseivel. Meggyőződése, hogy azoknak hálásaknak kell lenniük mindazért amit ő nyújt nekik, amire megtanítja őket.

A Bak férfi családi élete

A Bak férfi szereti az otthonát és rendkívül hűséges szeretett asszonyához. Cserébe elvárja, hogy felesége jó háziasszony legyen, de ugyanakkor ügyes szerető és kitűnő élettárs is. De általában érdekből nősül.