A Szűz jellemzése

(Virgo, augusztus 23 - szeptember 22)

 

A Szűz csillagjegy asztrológiai szimbóluma hasonló a Skorpióéra, mivel mindkettőben szerepel az m-re emlékeztető jel. Amikor az állatöv még csak tíz jegyből állt, e kettőt összetartozónak tekintették. Jele a halál-rúnából eredt, mely fejlődése során az őszi, haldokló természetet idézte. Ennek fordítottja, az ember-rúna, a Kos jegyében található, melyben a felemelt karú embert idéző jel az élet kezdetét, a tavaszt jelképezi. Ideiglenesen az ősz csillgképet a Szűz folytatásaként értelmezték, a Skorpióban. Később osztották fel a nagy őszi csillagképet három szakaszra: Szűz, Mérleg, Skorpió, így keletkezett a tizenkét szakaszból álló zodiákus. Az átváltozott szimbólum átkerült mind a Szűzbe, mind a Skorpióba. A Szűz a nyár végét az aratás, főleg a gabona betakarítása idejét jelenti, így a jelképhez hozzátették a már a mitológiából ismert kalászt. Asztrológiai jelként, a kör hozzáadásával a Szűz az örök élet, a folytonos körforgás, a halhatatlanság szimbóluma lett. Azaz az áttelelő mag tavaszi újjáéledését sugallja. (A Skorpióba kör helyett a nyíl, az állat mérgező szúrásának a jelképe került.)

Az állatöv szemközti jegye a Halak.

A Szűz jegyben született az uralkodó bolygója, a Merkúr révén, kiváló értelmi képességgel rendelkezik, de nincs magabiztossága, így nyugtalan és aggodalmaskodó, különösen, ha az uralkodó bolygója is a Szűzben van. Ám ha a Merkúr az Oroszlánban vagy a Mérlegben áll, olyan hatások keveredhetnek, melyek hozzásegítik a Szűz jegyben születettet, hogy átfogóbban lássa a világot, nagyobb lehetőségeket vegyen észre. A Szűz elemző hajlamú, aki felmérve az összes lehetséges megoldást, általában mindig megtalálja a legcélravezetőbb utat. Számára az a fontos, hogy hasznát vegyék. Mivel alapjában gazdaságos, mindig be akarja bizonyítani, hogy ő mennyire nélkülözhetetlen és hatékony, amit mások könnyen úgy értelmeznek, hogy leigázhatják. Uralkodó bolygója, a Merkúr hatására azonban sosem közvetlenül, inkább feltűnés nélkül cselekszik. Rosszabb esetben színlelő és opportunistává lesz, de szerencsésebb helyzetben a Szűz képes körültekintően válaszolni minden adódó helyzetre. Fő célja, hogy lehetővé tegye a szabályos együttélést.

A Szűz jegyben született erogén övezete a has.

A Szűz fő jellemvonásai: takarékos, gazdaságosságra törekvő. Minden jó tulajdonsága mellett viszont bizalmatlan, kétkedő, túlságosan kritikus, cinikus, kínosan pontos, betegesen pedáns, kicsinyes, fukar, szőrszálhasogató, aki azt hiszi, mindig mindent ő tud a legjobban. Mindez sok gondot okozhat emberi kapcsolataiban. Így nem csoda, ha ideges, nyugtalan, bizonytalan, gátlásos, aki a részletekbe kapaszkodva megalázkodó, prűd, szűk látókörű, rend- és tisztaság-mániássá válhat.

A Szűzből hiányzik a kezdeményezőkészség, a spontaneitás, fél az ismeretlentől nem bízik az életben. Érzelmeit jól palástolja, előrelátó, meggondolt ember, de mindent maga akar megoldani.

Mindez általános jellemzés, az egyén horoszkópjában az aszcendens sokat javíthat, így a Szűz túlzott kritikai szellemén is, mérsékelheti kicsinyes és kíméletlen vonásait.
A Szűz jegyű erkölcsös életű, becsületes magatartású, amit másoktól is elvár, ezért olykor hajlamos befolyásolni környezetét. Főleg társát akarja magához idomítani. Szelíden vagy szigorúbban, de elvárja az általa követett elvek és magatartásformák tiszteletben tartását.

A Szűz princípium megfelelői, különféle területeken: talizmán köve a barna achát. Szerencsenapja szerda, szerencseszáma 4 és 8. A Szűz kedveli a szürke színt, féme a higany. Általában a kisvárosokban érzi jól magát.