A Halak jegy aszcendensei szerinti jellemzése

HALAK jegy KOS aszcendenssel

A Kos aszcendensű egyén titokzatos természetű, ami határozatlanná teszi. Habozó, bizonytalan, de hála önfeláldozó készségének és lelkesedésének, képes jótékonysági cselekedetekre. A Halak-Kos vegyes jegy szülötte elsődleges érdeklődési köre anyagi vonatkozású. E jegy képviselői között gyakran találunk lényegében opportunista magatartásúakra. Egészségi szempontból ötvenedik évük után hajlamosak az elhízásra s előfordulhat, hogy szívbántalom és agysérülés áldozatává válik.

HALAK jegy BIKA aszcendenssel

A Hal és Bika asztrológiai találkozása kettős jellegű szülöttet eredményez, aki hol bizonytalan, hol határozott. Van, hogy ködös, szinte utópikus elképzelései vannak, máskor meg, ha termékeny érzékenységét jó irányba tereli, törekvései épületesek. Kedvenc tevékenységi területe a kereskedelem. Egyesek kiváló művészi tehetséggel bírnak, de számukra a művészet is praktikus tevékenység. Szereti a jó táplálékot, így alkata robusztus. Egészségi szempontból hajlamos az infekciós betegségekre, ételmérgezésre.

HALAK jegy IKREK aszcendenssel

A Hal és Ikrek összetevődése határozatlan, bizonytalan, olykor utópikus alkatot eredményez. Az Ikrek aszcendensű Hal erős képzelőerejű, olyannyira, hogy meghatározza magatartását, hol álmodozó, hol gyakorlatias. Gyakran gyötri lelkiismeretfurdalás, belső ellentmondás. A Hal-Ikrek vegyes jegy szülőtte semmi hajlammal sem bír a házaséletre, legjobb ha nem is keveredik házasságba, hisz folyton úton van, ha másképp nem, képzeletben. Egészségi szempontból emésztési zavarok bánthatják.

HALAK jegy RÁK aszcendenssel

A Rák aszcendensű szülött későn érik, ami gondot okozhat a személyisége kialakulásában. A Hal-Rák vegyes jegy szülöttét befolyásolhatja a környezete, pedig értelmessége és élénk érzékenysége révén intenzív belső életet élhetne. Amúgy normális házaséletre alkalmas, sem a jegy szülötte sem gyermekei esetében nem áll fenn valamely komoly betegség miatti gond.

HALAK jegy OROSZLÁN aszcendenssel

A Hal szülöttére jellemző bizonytalan, titokzatos természet és az Oroszlán spontán, nyílt és őszinte természete keveredése nem valami szilárd egyéniséget eredményez, mert előfordul, hogy képmutató. Erkölcsi sikerei és anyagi jóléte szinte úgy tűnik, hogy az égből pottyant, de a Hal-Oloszlán tudja, hogy sok küzdelem és áldazat révén szerezte meg. Érzelmi kalandjai kiváltják az érdeklődést és csodálatot. Egészségi szempontból a lába túl érzékeny, különösen a térde okozhat gondot.

HALAK jegy SZŰZ aszcendenssel

Ez az asztrális egybeesés nagylelkű szülöttet eredményez, aki hajlik a jótékonykodásra és társadalmi tevékenységre. Házassága különösen akkor sikeres, ha társa képes jelentős anyagi alappal hozzájárulni a családalapításhoz. Társadalmi szempontból a kereskedelem és ipar iránt érdeklődik. Bár életenergiája nem látványosan kirobbanó, ereje kitartó, nincsenek komoly egészségügyi problémái.

HALAK jegy MÉRLEG aszcendenssel

A Hal és Mérleg fúziója erősen érzékeny, sebezhető jellemet eredményez. Ez a szülött nagyon jó és önfeláldozó. A Mérleg aszcendenssel rendelkező Hal asszony rendkívüli vonzerővel rendelkezik, bájos, kecses küllemű. A mindennapi életben konzervatív eszmék vezérlik. Egészségi szempontból fennállhat a gyógyszermérgezés, mivel általában sok gyógyszert, energizáló és szíverősítőt vesz be.

HALAK jegy SKORPIÓ aszcendenssel

A Hal és Skorpió asztrális találkozásakor összetett és nyugtalan természetű lesz a szülött, akit olthatatlan szenvedélyek uralnak. A Skorpió aszcendensű Hal esetében a szülött valós tettei és elképzelései nagy ellentétben állnak. Magában gyakran ellentmond szülei akaratának, a családi béke érdekében mégsem mutatja ki. Egészségi problémái nincsenek, de utazáskor jó ha elővigyázatos.

HALAK jegy NYILAS aszcendenssel

Ez az asztrális conjunkció fokozza a szülött fennségesség-igényét. A Nyilas aszcendenssel rendelkező Hal esetében a szülött szellemi és társadalmi fejlődésében ellentét áll fenn a fizikai ereje és érzelmi lehetőségei között. Ez származási körülményei és öröklött tulajdonságai következménye. Egészségi szempontból a vakbél, a légzőszerv veszélyeztetett, esetleg sérv lehetséges.

HALAK jegy BAK aszcendenssel

A Halak -Bak vegyes jegy szülöttének legfőbb jellemzője, hogy felül akar kerekedni származási és eredeti társadalmi környezetén, ezért minden áron érvényesülni akar. Felemelkedése lassú és körülményes, végül is megéri a fáradozást. Kedvenc érdeklődési köre a politika és az irodalom felé irányul. Előfordul, hogy a Hal-Bak kettős jegy szülötte nyugtalan, üldözési mániában szenved. Egészségi állapota rossz, különösen az öröklött krónikus betegségek miatt.

HALAK jegy VÍZÖNTŐ aszcendenssel

A Vizöntő aszcendens színt hoz a Hal szülött életébe. Az ebben a jegyben született élete csupa lendület a különféle lelkiállapotok és ellenőrizhetetlen emóciók között. A gazdag leki élet ellentétbe kerül a becsvágy és kisebbségiérzettel. A Hal-Vizöntő vegyes jegy szülötte komoly nehézségekbe ütközik a megfelelő társadalmi helyzet elérése, valamint a túlélési harcában. Egészségi állapota viszonylagos: a vérkeringését kell rendben tartania.