A Nyílas jegy aszcendensei szerinti jellemzése

NYÍLAS jegy KOS aszcendenssel

A Nyílas és Kos találkozása heves, spontán természetű szülöttet eredményez. E vegyes jegy szülötte élni akaró, tudásvágyó személyiség. Nyitott bármily kísérletre, melyet nemes lelki törekvések, szabadságvágy s bizonyos forradalmi szellem kísér. A szép ideál, a családi érték, a szerelemben természetes lendület és érzékiség jellemzi, olykor túlzott szexualitásra hajló. Olykor izomfájdalmak kínozhatják.

NYÍLAS jegy BIKA aszcendenssel

A Bika józan szenvedélyessége nagyon jó hatással van a Nyilasra, aki hajlamos elhanyagolni a kötelességeit, ezért a Nyílas és Bika ötvöződése minden tekintetben jótékony hatású. Aktív élete valamint szellemi tevékenysége nagyon intenzív, számos szerelmet él meg, egyesek épp őszinték, melyet hatványoz az inkább anyagi mint morális családi értékek iránti ragaszkodás. Egészségi szempontból a torka érzékeny.

NYÍLAS jegy IKREK aszcendenssel

E két kettős jegy találkozása kihangsúlyozza az Ikrek aszcendensű Nyílas belső kettősségét, mintha két különböző, gyakran egymással szemben álló személyiséget hordana magában. Ez a vele született kettősség bizonytalanságot kelt, de végtelen fantáziát és nagyon fejlett művészeti érzéket is kölcsönöz a szülöttnek. Mindenként rendkívüli személyiség. Figyelemre méltó e vegyes jegy szülöttének a testi fürgesége, az ügyessége, értelmessége valamint állhatatlan és ingatag volta. A csillagjósok ez esetben figyelmeztetnek a légzőutak esetleges károsodásának a lehetőségére.

NYÍLAS jegy RÁK aszcendenssel

A Nyílas és Rák fúziója érzékeny szülöttet eredményez, mely nagylelkűségben és jóságban nyilvánul meg. A Nyilas-Rák vegyes jel szülötte érzékenysége szellemi szférák felé irányul. Ez a személyiség , alékata folytán, gyakran esik mély depresszióba. Különösen a nők esetében észlelhető, hogy ez a jegy olyan túlzott érzékenységű jellemet eredményez, aki hajlamos a transzállapotra, hallucinációra.

NYÍLAS jegy OROSZLÁN

aszcendenssel A Nyílas és Oroszlán, e két tűz jelű csillagzat találkozása mély emberszeretetet, sok derűt eredményez, mely olykor túlzásba vesz. E vegyes jegy szülötte gyakran valamely jelentős örökségnek köszönheti jólétét, mely frivol élvezetekre készteti s gyakran élősködő életmódot folytat. Előfordulhat, hogy ez egészsége kárára válik, ugyanakkor mindez életereje gyors eltékozlásához vezet, ami komoly bántalmakkal járhat. Különösen a szíve veszélyeztetett.

NYÍLAS jegy SZŰZ aszcendenssel

A Szűz aszcendenssel rendelkező Nyílas különös érdeklődést mutat a szellemi értékek iránt. A teljességre vágyva mindenben törekszik a tökéletességre, ami végül is komoly társadalmi pozícióba helyezheti. S mert ezt szigorú önkritikával követi, nem könnyű a helyzete. Bizonyos körülmények között irodalmi sikereket érhet el, ami dicsőséget és tiszteletet biztosít számára. Egészségi szempontból óvakodnia kell, hogy ne hajszolja túl magát. Különösen a vérkeringéi zavarok lehetségesek.

NYÍLAS jegy MÉRLEG aszcendenssel

A Nyílas és Mérleg találkozása fokozza az erkölcsi is társadalmi értékeket. Ezen csillagzat alatt született személy nagylelkű, nemes gondolkodásű, nagy ideálok felé törekvő. E vegyes jegy képviselői között találjuk a művészi hajlammal bíró személyeket, műkedvelőket vagy épp művészeket. A művészek közül a divat, a textil- és bútoripar terén érvényesülnek. A Mérleg aszcendenssel rendelkező Nyílas filgyeljen a máj-bántalmakra, ami a nők esetében a terhesség vagy a szülés kapcsán jelenthet problémát.

NYÍLAS jegy BAK aszcendenssel

A Nyílas és Bak fúziója erősen független, szabadságvágyó jellemet eredményez. E vegyes jegy esetében elsődleges fontosságot jelent a pénz. Esetében mindenféle tévelygés, hiba lehetséges, különösen a szexuális életet illetően, főleg a férfiaknál. Egészségi állapotuk is gondot okozhat, legérzékenyebb a fül és a fogak.

NYÍLAS jegy VÍZÖNTŐ aszcendenssel

A szabadságszerető Vízöntő és az érvényesülni vágyó Nyílas találkozása kiváló, magasröptű jellemet eredményez. Ezen vegyes jel szülötte gyakran kerül magas társadalmi helyzetbe, ami jólétet biztosít neki, mert ha általában hiányzik is belóle az anyagiak iránti gyakorlati érzék, a kitűzött célját mindig eléri, hála következetességének és kitartásának. Általában szellemi téren vannak céljai, elvárásai. Egészségi szempontból a bőre érzékeny.

NYÍLAS jegy HALAK aszcendenssel

A Nyílas és Halak találkozása némi ellentétet rejt a vegyes jegy képviselőjének a fizikai ereje és érzelmi lehetőségei között. A Halak aszcendenssel rendelkező Nyilas legtöbbje úgy véli, hogy az élet sokkal többet elhoz nekik, miknt amennyire maguk képesek. A Nyílas személyes varázsa ez esetben ugyan hiányzik, de kárpótolja a sajátos hajlam, hogy megnyerje mások rokonszenvét. E vegyes jel szülötte könnyen megkapja az infekciós betegségeket, valamint a lézgzőszervek bántalmait.