A Sárkány kapcsolata a kínai horoszkóp többi jegyével

Sárkány - Patkány

Sárkány és Patkány kölcsönösen kiegészítik egymást, kapcsolatuk tartós lehet. A Sárkány szülött tündőklése, csillogása bámulatba ejti a szerény kis rágcsálót. A szeretetre éhes Patkány szenvedélyesen ragaszkodik a ragyogó Sárkányhoz. Bármily okos és tisztánlátó, őrültségekre képes, csakhogy magára vonja az "égi herceg" figyelmét. Csakhogy a Sárkány nem mindig veszi észre. Ha újabb szenvedély lobban benne, megfeledkezik a Patkányról. Szenvedélye mégis hízelgő a Sátán szemében, hűsíti lobogó vágyait. Mig ő villog s tündökölk, a Patkány csendben elgördíti útjából a nehézségeket, így az annyira nélkülözhetetlennek vélheti magát, hogy már észre se veszi a botlásait.

Sárkány - Bivaly

A Sárkány úgy nyilall át a Bivaly életén mint üstökös az égen. Kapcsolatukból a Bivaly fáradtabban, de okosabban kerül ki, s minden úgy lesz, amint azelőtt. A Bivaly szülött már gyermekkorában megtanulja, hogy a túl gyors haladás veszélyes, a Sárkány viszont épp a kivételes helyzetek, a változások embere mind a mindennapi életben, mint a politikában vagy a munkában. Mégis, a Sárkány értékeli a Bivaly állandóságát, jó tulajdonságai pihentetik, gondolkodásra késztetik. Ez a kapcsolat mindkét fél számára hasznos. Csakhogy nemigen lehet tartós, hacsak a Sárkány nem talál olyanfajta munkát, mely gyakori utazásra kényszeríti, s ne otthon unatkozzék.

Sárkány - Tigris

A Sárkány és Tigris jó kapcsolat. Mindkettő bátor, energikus alkat, vállalkozó szellem. A Tigris jó tanácsadó, bár ő maga sok meggondolatlanságot elkövet. A Sárkány is szívesen osztogatja tanácsait, meggyőződve, hogy csakis neki van igaza, mégis, ötleteivel segíti a Tigrist, hogy megfontoltabb legyen. Mivel egyikük sem ismer mértéket, életük mozgalmas és szórakoztató, csak kicsit labilis. Ám, ha akad is félreértés köztük, biztos nem fognak együtt unatkozni. Barátokként is örülnek egymás sikereinek. Megfelelő pénzügyi társsal az üzleti életben szintén sikeresek lehetnek együtt.

Sárkány - Macska

E párkapcsolatot tartóssága érdekében nagy szükség van a Macska bölcsességére és lemondására, amiben különben nemigen bővelkedik. A folyton tündöklésre vágyó Sárkány ugyanis képes elvenni a Macsktól még a kevés babért is, mellyel rendelkezik. A Macska türelmes, megbocsátó, de azt ő sem szereti, ha a lábára lépnek! A Sárkány pedig született bajkeverő, aki képes naponta felforgatni mindent a házban. És a csak látszatra gyenge Macska, akit még egy ajtócsapkodás is idegesit, végül szembeszáll a Sárkánnyal, s bizony az fog győzni. Legjobb helyzet, ha a Macska a háziasszony és a Sárkány házon kívül, szabadon dolgozik, így mindegyik a maga ura lehet saját területén.

Sárkány - Sárkány

A folyton csillogásra vágyó Sárkányok, természetesen, vonzzák egymást. Ha nem egymást, csodás kettősüket biztos megszeretik, hiszen e dupla tündöklés rendkívüli helyzet. Csakhogy a hatalom megosztása fele - fele arányban, kényes dolog. S ez üzlettársakként is vonatkozik a Sárkány - Sárkány kettősre. És nem irigségből, hogy a másik tán sikeresebb, hanem mert felismerik, hogy a másiknak nincs szüksége rá. A másik függetlensége egy Sárkánynak oly sértő és elviselhetetlen, hogy örökös civakodások forrása lehet. Házasság esetén alighanem káprázatos tüzijátékként ható válás a vége.

Sárkány - Kígyó

A hagyomány szerint a Sárkány számára a Kígyó a legkedvezőbb pár. A minden áron ragyogni vágyó Sárkány és az uralkodni vágyó Kígyó viszony nagyon ajánlatos, mert a kínai horoszkóp e két szomszédos jegye kölcsönösen tiszteli egymást. Házasság esetén jó ha az okos, elbűvölő és elegáns asszony a Kígyó, hiszen a Sárkány - férfinak szüksége van arra, hogy a feleségével büszkélkedhessék, még akkor is ha tudja, ő az erősebb. A Kígyónak pedig eszébe sem jutna küzdeni a hatalomért, hiszen ő is tudatában van annak, hogy szükség esetén megvannak a maga titkolt fegyverei. Fordított esetben viszont már nehezebb: a Sárkány - nő elvárja a Kígyó - férfi imádatát, de az nem fogja sokáig tűrni, s úgy rátekeredik, hogy azt asszonya nemigen fogja elviselni. A Sárkány dicsvágya azonban sokkal nagyobb, mitsem kudarcot valljon. A Kígyó pedig elég türelmes ahhoz, hogy partnere féktelen tündöklési vágya láttán, magába fojtsa bírálatát.

Sárkány - Ló

Elég jó kapcsolat. Mindkettő ambiciózus, tettre kész típus. Gyakran épp tevékenységük révén találkoznak. Kiválóan megértik egymást ha valamely közös cél fűti őket. A hétköznapokban viszont már nem ennyire felhőtlen a viszony. A Sárkánynak, főleg ha nő, szüksége van a csodálatra, arra, hogy dédelgessék és éreztessék vele fontosságát. A Ló viszont sokkal önzőbb, minthogy partnere leki problémáin töprengjen. Ilyenkor a Sárkány - asszony nem hazudtolja meg magát, tüzet okád, csakhogy Ló - férje észre vegye őt. Ám előfordulhat, hogy erre az oly messzire vágtat, hogy sosem tér vissza. Szerencsésebb a helyzet, ha a férfi a Sárkány, aki mindig el van foglalva önmagával s még mielőtt a Ló - asszony elvágtatna, megcsillogtatja előtte elbűvölő lényét.

Sárkány - Kecske

Sárkány és Kecske nem épp illik össze. A Kecskének szüksége van bátorításra, védelemre, támogatásra, a Sárkánynak meg pont arra, hogy valakinek szüksége legyen a segítségére s érezze, ő nélkülözhetetlen. De előfordulhat, hogy a Kecske beleún a gyámkodásba s nem tudja megadni a Sárkánynak azt a fokú csodálatot, melyre szüksége lenne. A Kecske tiszteli őt, de bókolni képtelen, így a Sárkány elsorvad mellette. Ha viszont e párosban a Sárkány a domináns egyéniség, munkájában megtalálhatja mindazt a sikert, amit otthon nélkülöz. Ellenkező esetben lehetetlenné teszik egymás életét: a Sárkány boldogtalanná válik, a Kecske meg bolondságokat követ el.

Sárkány - Majom

Szép pár. Társaságban a Sárkány - Majom páros könnyen felismerhető bölcselkedéséről. Igaz, nem igen mélyülnek el a dolgokban, de fecsegni mindenről tudnak. Házasság esetén, ha mindketten azonos síkról indulnak és együtt mennek a csúcsok felé, kapcsolatuk tartós lehet. A Majomban minden megvan, amivel a Sárkányt meghódíthatja, sőt megtarthatja is. Azzal a ritka tehetséggel rendelkezik, hogy a lelkes bókok után idejében tud elhallgatni, s egy látványos piruett után csodálatosan figyelni partnerére, ami valósággal elbűvöli a folyton ragyogni vágyó Sárkányt. A lelkesedésének folyton új és újabb forrást kereső Majom érdekmentessége, álomszerűsége és önzetlensége rabul ejti. Sárkány és Majom között sosincs versengés, inkább kölcsönösen emelik egymás értékét, önbizalmat öntenek egymásba, növelve a sikert, hogy elbűvöljék környezetüket. Ha netán valaki megirigyelné csodás párosukat, rá se figyelnek.

Sárkány - Kakas

Mindkettő ragyogni vágyó. Sárkány magától értetődőn hódító, a Kakas meg azért ágáll, hogy saját képességeiből merítsen önbizalmat. A Kakas mindig bátorítani fogja a Sárkányt tündöklésében, különösen ha abból rá is hull némi fény. Csodálja a Sárkányt, mellette büszke lehet önmagára, arra, hogy e ragyogó alak észre vette őt. És a Sárkány boldogan tündököl mellette. Ám jöhetnek válságos pillanatok is, amikor megbomlik harmóniájuk. A Sárkány nem ért a lelkiekhez, a Kakas pedig, önmagából kiindulva attól tart, őt is csak külseje után ítéli meg partnere, anélkül, hogy felfedezné belső értékeit és a goromba és türelmetlen Sárkány mellett végül másutt keres kis boldogságot.

Sárkány - Kutya

A kínai horoszópban a Kutyára nincs hatással a Sárkány. A magába zárkózó de tisztánlátó Kutyát nem kápráztatja el a nagyon is kitárulkozó Sárkány tündöklése, olyannak látja őt, amilyen valójában a csillogó felszín alatt. S ez javára van, mert ha Kutya beleszeretne Sárkányba sokat szenvedne miatta, mivel az sosem tudná megadni a Kutyának azt a gyengédséget, melyre olyan nagy szüksége van. Szorongásait sem értené meg. És Sárkány is szenvedne, mert még a Kutya kedvéért sem lenne képes filozofálgatni csak azért, hogy partnere kedvében járjon. Amennyiben viszont van valamiféle közös céljük, boldogulhatnak együtt.

Sárkány - Vaddisznó

Kapcsolatuk szakmai téren lehet jó. A káprázatos Sárkány akaratán kívül is elbűvöli a Vaddisznót. A szerelmes Vaddisznót pedig annyira lefoglalja az igyekezet, hogy kényeztesse és dícsérje partnerét, hogy magáról teljesen megfeledkezik. A Sárkány elragadtatva fogadja a különös bánásmódot, s csak bátorítja a továbbiakban is. Ha netán a vaddisznót elkapja a csak maga tudja miféle szabadságvágy - roham, a Sárkány menni hagyja, s mikor visszatér csak bölcs tanácsokkal látja el, amit az együgyű Vaddisznó áhitattal hallgat végig, különösen, hogy a Sárkány sosem osztogat rossz tanácsokat.