Kecske

A Kecske Yang-típusú szülött. Többnyire magas, karcsú termetű, átlagos megjelenésű. Arca mosolytalan. Mivel kényes, igyekszik megelőzni a betegségeket. Lelkileg jó hatással vannak rá az élénk színek. Hajlamos az önvizsgálatra, elmélkedésre. Értelmes, független szellem, gyakran magányos.

Szabadságszerető, nincs tekintettel a társadalmi hierarchia ötöttségére. Barátja a természet, a nyugodt magány, a tömeget kerüli. Az összhangot elsősorban önmagában akarja megteremteni.

A Kecske eleme a Tűz. A világegyetemre ható öt fő erő, a születés órájától függően, a kínai zodiákus minden egyes jegyében másként színezi a szülött típusait. A Kígyóhoz tartozó Tűz elem melegséget, szenvedélyt, lelkesedést és életkedvet ad a szülöttnek. Külső és belső lobogást.

Kecske

A Kecske világa az égbolt, a világűr, az univerzum. A fehér, fekete és vörös színben pompázó Kecske a felhőkön lovagul s úgy tűnik csak átmenetileg tér le a Földre. Ott vágtat a magasban, szarva fel-felvillan a bolyhos felhők között, patája szikrákat vetve felhasítja a bolyhos fellegeket, hogy esőt küldjön nekünk s ha nem vesszük komolyan , képes olyan vihart küldeni, hogy dörög az ég. A Kecske az esőcsináló varázsló, a villámok barátnője, a csillagos égbolt bérlője, a Göncölszekér csillagzat családtagja. Aki képes az égi kertje virágai közt fesztelenül ugrándozó Kecskében felfedezni gyengédségét és jó ízlését, aki képes őt megszelídíteni, az a felhőket is meglovagolhatja, hogy ott fenn, a csillagok között, megnyíljanak előtte a természet legintimebb, legrejtettebb bugyrai is. Indiában a kecskét a világ és az egész természet anyjaként tisztelik Aja, azaz Meg-nem-született néven.

A kecske nyugati kultúránkban is tiszteletre méltó lény. A görög mitológiában a kecske volt Zeusz dajkája, persze a nagy isten jót mulatott ezen, hiszen mítosza csak jó ürügy, szeszély és képzelet, melyet azért adott az embereknek, hogy enyhítsen javíthatatlan komorságukon. Mégis, Kecske nem érzéketlen a Föld ereje és jelenségei iránt, anya- és védőállatként részese a megtermékenyítésnek, a föld virágbaborulásának. Nagyfokú érzékenységgel felruházott ösztönylény, aki bármi történne is, nem ismer akadályt, sosem adja fel. Nem a józan észre hallgat, hanem csakis saját meggyőződését követi. Bőkezű, könnyelmű, ellenállhatatlan, de mindig konok. A Kecske színeinek jelentősége van. A fekete a lefátyolozott rejtély, a titokzatosság, az álcázás jelképe, ellentéte a fehér, a titkokat szétfoszlató erő, a fény jelképe, a vörös meg a cselekvés szimbóluma. Vagyis, Kecske a változékony, sokoldalú, megfoghatatlan szelek és visszfények megittasult mágusa.

A Kecske életútja

A Kecske jegyű szülött élete kínai hagyomány szerinti négy korszaka az érzékeny gyermekkorral kezdődik, mikor szüksége van a családi biztonságra és összhangra. Ífjúkora csupa bizonytalanság, amit ingatag, habozó, szeszélyes és olykor félénk érzelmi magatartásának köszönhet. Felnőttkorára már szerencsésebb, öregkorára nem marad egyedül.

A Kecske kedvenc tartózkodási helyei a szép kertek, csobogó szökőkutakkal díszített parkok. A Kecske színe az égszínkék. A Kecske kedvenc növényei a fehérüröm és a zöldánizs, valamint a kecskerágó. A Kecske drágakövei: borostyán, jáde, opál.

A Kecske jellemvonásai

A Kecske-jegy szülötte elegáns, könnyed, kecses mozgású. Kedves, szeretetre méltó, vonzó és csendes. Békeszerető, szerinte a harag és a bosszú bénító, felesleges, inkább a békés rendezés híve. Gyengéd, könnyen alkalmazkodó és formálható. Szereti a szépet, a nyugalmat. Vigyáz az egészségére. Fellegekben járó, álmodozó természet.

A harmónia, a minőségi élet híve. Felemelt orral, könnyed, ruganyos léptekkel halad, mint akinek fontosabb a levegőben érzékelhető megfoghatatlan illatok varázsa, mint a patája alatti biztonságos föld. A kínai hagyomány szerint a Kecskének, kiteljesedése érdekében, támogatásra, mecénásra van szüksége, aki átvállalja a felelősséget és felügyeletet, hogy közben kibontakoztassa kreativitását. Bármit művel, nem tekinti munkának, hanem művészetnek, szenvedélynek. A pénz nemigen érdekli, ha mégis tudomásul kell vennie anyagi természetű dolgait, szorongásossá válik, pszichoszomatikus betegségek jelentkezhetnek nála.

A Kecske szerint az igazságot nem jó nevén nevezni, még kevésbé átélni. Szívesen vendégeskedik, kiváló hangulatteremtő. Adminisztratív munkábra vagy pénzügyek intézésére nemigen alkalmas. Nem szívesen vállal felelősséget, nehezen dönt bármiben. Hibája, hogy gondatlan, felelőtlen, gyenge akaratú és lusta, valamint irracionális, állhatatlan, telhetetlen, fegyelmezetlen. A szerelemben rendkívül szenvedélyes és romantikus, így sokat ad arra, hogy szerelmi fészkét afféle álombeli világgá varázsolja.

A Kecske szülöttre jellemző foglalkozások tevékeny, fantáziadús és találékony természetéhez társulnak. Lehet jó művész, színész vagy festő, valamint kertész, kézműves s minden művészi kézimunka művelője, vagy épp kurtizán, esetleg gigolo. Csak ne konkrét számlákkal, pénzzel kmelljen bajlódnia. S épp itt üt ki kettős jelleme: a karóhoz kötött kecske szűntelenül rángatja a madzagot ha a fű sovány, de meg sem rezdül, ha a rét buján zöldell - tartja a régi mondás.

A kecske kapcsolata a többi jeggyel

A kecske által uralt évek

1907 február 13 - 1908 február 1
1919 február 17 - 1920 február 19
1931 február 17 - 1932 február 5
1943 február 5 - 1944 január 24
1955 január 24 - 1956 február 11
1967 február 9 - 1968 február 28
1979 január 28 - 1980 február 15
1991 február 15 - 1992 február 3
2003 február 1 - 2004 január 21
2015 február 19 - 2016 február 7
2027 február 6 - 2028 január 25
2039 január 24 - 2040 február 11