A Tigris kapcsolata a kínai horoszkóp többi jegyével

Tigris - Patkány

Nem unalmas kapcsolat, de ritkán tartós. Mind a Tigris mind a Patkány jegyben született szenvedélyes típus, kölcsönösen örömet találnak szerelmükben, de a Tigrist olykor elcsalja otthonról a vadászszenvedélye, új prédára vágyik. A nyugtalan Patkány nem érti, miféle játék ez a házon kívüli hősködés. Folyton a holnap biztonságára gongolva, a Patkányt bosszantja a realista és magabiztos Tigris nemtörődömsége, de mivel mindig sikerül valamilyen újabb veszélyes helyzettel meglepnie őt, könnyen elbűvöli s kibékülnek.

Tigris - Bivaly

A Tigris - Bivaly két összeférhetetlen típus. A Tigris számára a Bivaly, mint bárki más, csak prédát jelent, csakhogy ez esetben nem biztos a győzelme, mert a Bivaly megsebezheti. Életfelfogásuk sem egyezik, s egyik sem hajlandó alávetni magát a másik akaratának. A Bivaly közömbösen tűri, nem akadályozza meg a Tigris kicsapongásait, ami azt mégjobban feldühíti. Amíg viszont a Tigris biztosítja a Bivaly jólétét, csak megvannak együtt. Üzlettársi viszonyuk azonban nem lehet jó, mert eltérő nézeteik folytán mindig veszekszenek.

Tigris - Tigris

A Tigris - páros nem épp harmonikus. A hagyományos kínai horoszkóp nem is ajánlja kapcsolatukat, két Tigris nem lehet meg együtt. A nyugati világ is tudja "két dudás egy csárdában..." Két Tigris esetén a szerencséjük is megduplázódna, ami a keleti hitvilág szerint ellenkező végletbe, szerencsétlenségbe fulladna. Azaz, mindketten nyugalmat, meggondoltságot, önfeláldozást várna a másiktól, ami esetükben lehetetlen. Ha mégis egymásba szeretnének, a megoldás az, hogy mindketten különálló elfoglaltságot válasszanak, melyben külön - külön mindkettőjüknek akadhat segítőtársa a zodiákus többi jegye szülöttei közül.

Tigris - Macska

Két ragadozó mérsékelt viszonya. Mindketten ragaszkodnak bizonyos kényelemhez, de a személyi szabadságukhoz is. Mind a Tigris, mind a Macska független lény, nem tanácsos bezárni őket. Kettőjük közül a Macska ragaszkodik jobban a biztonsághoz s csak borzong a Tigris kockázatos bravúrjai láttán. Amíg a Macska vállalja a kevésbé aktív társ szerepét, ha szenvedélyes rendezgetésével képes kényelmes otthont biztosítani a Tigrisnek, jól egyezhetnek, ellenkező esetben viszont felbőszül a tétlen Tigris. S ha veszekedésre kerül sor, mindig a Macska enged, ahogy az állatok világában is: felszökik a fára. De mivel a Macska a rugalmasabb, mindig övé az utolsó szó, azaz az ujjára csavarja a Tigrist.

Tigris - Sárkány

A Tigris - Sárkány pár sosem unatkotzik eggyütt, mozgalmas viszony. A Tigris és a Sárkány sokban hasonlít. Mindketten bátrak, energikusak, vállalkozó szelleműek, de nem ismerik a mértéket. És mindketten jó tanácsadók, de inkább a Sárkány segíti a Tigrist, fékezi, hogy gondolkodjék, mielőtt cselekszik. Csakhogy olykor jóhiszeműségből is veszélyes kalandokba ránthatja. Ám ha a Sárkány hajlandó hallgatni a Tigrisre, aki szavaiban sokkal megfontoltabb mint tetteiben, jókat szórakozhatnak együtt. Őszinteségük folytán hamar tisztázzák esetleges félreértéseiket. Barátokként is jó páros, mert kölcsönösen örülnek egymás sikereinek. Az üzleti életben szintén kiváló eredményeik lehetnek, amennyiben megtalálják a megfelelő pénzügyi emberüket is s nem egymás közt versengnek.

Tigris - Kígyó

A Tigris - Kígyó kettős kétes kapcsolat. Túl ellenszenvesek egymásnak s gyanakvók ahhoz, hogy jó viszonyba kerüljenek. Gondolkodásmódjuk különböző. A csupa energia Tigris tetteit a csendes Kígyó heveskedésnek véli, képtelen átvenni annak dinamikus életritmusát. Ezen kívül nem tűri, ha noszogatják, ha tanácsokat adnak neki. Az uralkodni vágyó ravasz Kígyó, célja elérésében sosem az egyenes utat választja, inkább görbe kitérőket keres, amit a mind az eszközöket mind a célt egyformán nemesnek akaró Tigris nem fogadhat el. Annyira óvakodik a Kígyó ravaszkodásaitól, hogy gyakran elkerülik egymást. A Kígyó is van olyan okos, hogy megértse: ilyen lény felett nem tud uralkodni. Ha mégis szerelembe esnek egymás iránt és netán a Kígyó megcsalná, a Tigris képes lenne megölni álnok partnerét. Az üzleti életben viszont jó párost alkothatnak. Egyik vállalja a kockázatokat, a másik a háttárből rángatja a szálakat.

Tigris - Ló

A Tigris ideális társa a Ló. Nagyszerűen megértik egymást, közösen könnyen legyőznek minden akadályt. A Tigris - Ló páros nem ismer lehetetlent. Összhangjuk tökéletes, lelkesedésük csodálatra méltó. Legalábbis addig, amíg a Tigris nem ismeri fel a Ló önzését, aki mindig a saját akaratát és óhaját tartja a leghelyesebbnek, a legfontosabbnak s még ha tekintettel van is másokra, azt csakis saját érdekében teszi. Szerencsére a Tigris mindig túl elfoglalt, hátha nem lesz ideje eltűnődni a Ló magatartásán. Ha mégis vitára kerül sor a Ló túl elfogult saját hibáival szemben s nem épp jóhiszemű a sokkal nyitottab, szabadabb Tigrissel szemben. A Tigris és Ló konfliktusa kész tragédia: a Ló erőszakos, a Tigris hősies s a vég előre látható.

Tigris - Kecske

Tigris és Kecske boldog pár lehet. Némi diplomáciai érzékkel jó viszonnyá, nem mély, de őszinte érzelmeik alapján tartós kapcsolattá alakulhat találkozásuk. Kölcsönösen tisztelik a másik szabadságvágyát, a Tigris nem gátolja a Kecske önmegvalósításához elengedhetetlen időnkénti elkóborlásait, elnézi költekezését is. Jó ha a Tigrisnek van tartaléka, de anyagi helyzete inkább a szerencsétől függ. A Kecske csodálja a Tigris bátorságát, merészségét, lojalitását, a szerelmes Tigris pedig teljes szabadságot ad a Kecskének.

Tigris - Majom

Első pillanatra vonzódnak egymáshoz, de kibékíthetetlen ellentétek vannak közöttük. Mégis, a Majom nagy szeretetével és a Tigris toleranciájával és mértékletességével lehetséges együttélésük. Kalandvágyó természete ellenére a Tigris rugalmasabb, alkalmazkodóbb a Majomnál. Tiszteletben tartja szabadságvágyát, de szereti a világos helyzetet. A Majom, még ha szerelmes is partnerébe, szeret tetszeni másoknak is, hogy megbizonyosodjék saját vonzerejéről. Szerencsére a magával tól sokat törődő Tigris általában ezt észre sem veszi. A szókimondó Majon gyakran megsérti a hozzá legközelebb állók érzékenységét is. Az ázsiai hagyomány szerint is a Majom titkon csodálja a Tigrist, de nem állja meg, hogy ne cibálja meg a bajúszát. Erre a felbőszült Tigris megvárja, hogy elaludjon és szétmarcangolja a Majmot.

Tigris - Kakas

Tigris és Kakas aligha alkot párt. Távolról ugyan csodálják egymást, de nincs közös mondanivalójuk, szándékaik is különböznek. A Tigris érzékeny és lojális, de nem sokat gondolkodik, a látszat után ítéli meg az embereket. Ám nem annyira éleslátó, hogy felfedezze belső értékeiket. A Kakas pedig annyira szép és csillogó külsővel rendelkezik, hogy szinte az hihető, belül üres. A Kakas csodálja a Tigris bátorságát, eleinte hízeleg is hiúságának, de azt a Kakas apró dicsekvései kihozzák sodrából és keményen bírálgatja. A rendszeres kritikát pedig egyetlen Kakas sem tűrheti. Sértettségében szenved, hogy nem értik meg, így hamarosan másutt keres hallgatóságra. Ám az őszinte Kakas még akkor sem hazudtolja meg magát, távozása előtt mindennel kitálal a Tigrisnek.

Tigris - Kutya

A Tigris - Kutya kapcsolat két idealista találkozása. Boldog, szerencsés viszony alakulhat ki közöttük. Még akkor is, ha a Kutyának szüksége van a szeretetre s arra, hogy partnere ezt ki is mutassa, a Tigris pedig nemigen hajlik a bókolásra. A Kutya sokkal aggodalmaskodóbb, mitsem, hogy meggondolatlanul belevágna valamely cselekedetbe, Tigris viszont olykor túl heves. Üzleti téren sokat érhetnek el, találékony, eredeti társak. Hosszú távon akkor szerencsések, ha anyagi vagy intellektuális téren közös céljaik, érdekeik vannak. Ha van elfogaltságuk nem kénytelenek folyton egymásra figyelni és közös sikereik megszilárdítják a kapcsolatukat.

Tigris - Vaddisznó

Viszonyuk a végletek között ingadozik, vagy nagyon jó, vagy nagyon unalmas. Mégis, közösen megtalálhatják a boldogságot, hisz mindketten magas fokon élik meg érzelmeiket. A szenvedélyes éjszakákat pedig becsületes nappalok követik. A sokkal ravaszabb Tigris segíti a Vaddisznót, hogy felfedezze ellenségeit és megvédje magát. Mivel mindketten kedvelik a magányosságot, kölcsönösen megadják egymásnak a szabadásgot, elnézőek s épp mert kapcsolatuk alapja a bizalom, nem csalják meg egymást. Csakhogy a Tigris ragadozó alkat, olykor csak prédát keres, akár kíváncsiságból is. A kínai hagyomány szerint, ha a kalandos Tigris visszaél a toleráns Vaddisznó bizalmával, az annyira félelmetessé válik, hogy felülkerekedik rajta.