Az elégedetlen jellem

Az elégedetlen soha semmivel sincs megelégedve. És még örökösen hangoztatja is, mennyire igazságtalan osztályrész jutott neki. Az elégedetlenség nemcsak helytelen magatartás, rossz érzés, de akár bűnnek, betegségnek is vehető. Az őt ért vélt vagy épp valós igazságtalanságok, iriggyé teszik az elégedetlenségben szenvedőt.

Az elégedetlen Istennel alkudozik, hogy miért oszt ki rá ennyi megpróbáltatást, vagy a természetet ócsárolja, mely még az évszakok rendjét is miatta zavarja meg. Ha valaki ajándékkal lepi meg, akár a legdrágábbal is, az elégedetlen csak forrong magában, hogy csak ennyit érdemel?! Ha kedvese megcsókolja, az elégedetlen máris azzal gyötri, hogy vajon valóban szívből tette-e?

Ha vásárol valamit, bár nem nézi meg pontosan a használati utasításokat, hazaérve máris sopánkodik, hogy miféle szemetet vett. Ha a szabója drágán megfizetteti a munkát, az elégedetlen forrong magában, hogy ezt csakis vele merte megtenni, holott a fix tarifát kérte tőle. Ha pedig olcsón szerez meg valamit, azonnal bánja s azt hiszi csakis őrá mertek rátukmálni hasonló értéktelenséget. Gyermekkorában sosem elégedett a játékaival, folyton a társai játékára vágyik.

Az iskolában mindig a tanárait okolja, ha nem tud valamit és nem kapja meg a legjobb jegyet. Ha nősülésre adja fejét, öröm helyett máris azon sopánkodik, hogy mekkora felesleges kiadás lesz az az esküvői lakoma, a zenekar, a szép ruha. Munkahelyén, az elégedetlen úgy véli mindig neki jut a legrosszabb hely, a legnehezebb munka, a legtöbb felelősség. A társaságban is mindennel és mindenkivel elégedetlen, holott ő az, aki semmit sem hagy megjegyzés nélkül, hisz az elégedetlen számára soha semmi sem eléggé jó, eléggé szép, eléggé kellemes. Ha az elégedetlen valóban bajba jut és a környezete segíteni akar rajta, ő csak duzzog magában, hogy mindaz felesleges, mert aztán biztos majd kamatostól kell visszafizetnie, anyagi és erkölcsi segítséget egyaránt.
Ezért ha valamelyik közelállónkban felfedezzük az elégedetlent, legjobb ha a maga útjára hagyjuk és nem nyújtunk neki több segitséget, mint amennyi valóban szükséges a vele való béke megőrzéséhez.